Nyskaping

Skjerm med tekst Møt fremtiden på NTNU!

Mange forskningsmiljøer ved NTNU har et godt og velutviklet samarbeid og partnerskap med næringslivet og det offentlige om forskerutdanning, studentprosjekter, utveksling av kunnskap og konkret kompetanse. Her finner du NTNUs tjenester og tiltak innen nyskaping.

 

 

Prorektor for nyskaping

Toril Nagelhus Hernes

Kontakt

– om nyskaping, arbeids- og næringslivssamarbeid:

Samarbeid med NTNU

NTNU møter arbeids- og næringsliv

Her finner du hjelp til hvordan din bedrift eller organisasjon kan samarbeide med NTNU.

Samarbeid med studenter

Studenter arbeider med byggemodell

Finn NTNU-studenter innen relevante og spennende studier for faglig samarbeid.

Fagmiljø og ekspertise

Fagmiljø og eksperter

Få tilgang på ekspertise og møteplasser ved NTNU for faglig utveksling.

Etter- og videreutdanning

Undervisningssituasjon med lærer og voksne elever

NTNU VIDERE tilbyr skreddersydd videreutdanning, deltidsstudier og konferanser.

Nytt

NTNU Alumni

Internasjonalt, profesjonelt nettverk for tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte.