Rektor og rektors lederteam

Rektors lederteam består av rektoratet med rektor og tre prorektorer og to direktører.

Rektoratet

Gunnar BovimRektor Gunnar Bovim
Rektor er daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Rektor er sekretær for NTNUs styre dit han også rapporterer. Som daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Mer om Gunnar Bovim


Kari MelbyProrektor for forskning Kari Melby
Prorektor for forskning er rektors stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og –strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer hun vår internasjonale kontakt og leder likestillingsarbeidet. Hun har en stab til disposisjon.

Mer om Kari Melby


Prorektor for Berit Kjeldstadutdanning Berit Kjeldstad
Prorektor for utdanning er overordnet studiedirektør og biblioteksdirektør og har en stab til støtte i arbeidet sitt. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Mer om Berit Kjeldstad
 


Prorektor for nyskaping Johan E. Hustad
Johan E. Hustad Prorektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Han ivaretar dessuten kontakten med NTNUs TTO og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR). Han disponerer en stab.

Mer om Johan E. Hustad
 


Direktører

Frank Arntsen

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Økonomi- og eiendomsdirektøren har ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn og for eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen. Han leder Økonomiavdelingen og Driftsavdelingen foruten en stab.
 

 


Ida Munkeby.Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Organisasjonsdirektøren har ansvar for områdene personal , informasjon , Helse, miljø og sikkerhet og IT . Disse er organisert i egne avdelinger. Direktøren er overordnet arkiv- og kontortjenesten rundt rektoratet og disponerer dessuten en stab med bl.a. juridisk kompetanse.

Kontakt rektor

Ingeborg Vasli
Telefon: 73 59 80 11
E-post: ingeborg.vasli@ntnu.no

Mediekontakt:
Anne Katharine Dahl
Telefon: 73 55 01 21
Mobil: 918 97 555
E-post: anne.dahl@ntnu.no

 

Kontakt prorektor

Marte Olaussen
Telefon: 73 59 80 16
Epost: marte.olaussen@ntnu.no

 

Kontakt direktører

Sissel Rogstad
Telefon: 73 59 80 13
Epost: sissel.rogstad@ntnu.no


Besøksadresse:
Hovedbygningen Gløshaugen
Høgskoleringen 1

Postadresse:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
7491 Trondheim