Rektor og rektors lederteam

Rektors lederteam består av rektoratet med rektor og fire prorektorer, to direktører og to viserektorer.

Rektor Gunnar Bovim

Rektor Gunnar Bovim

Rektor er daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Rektor er sekretær for NTNUs styre dit han også rapporterer. Som daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Mer om Gunnar Bovim | Rektors stab

 

Prorektor for forskning Kari Melby

Prorektor for forskning Kari Melby

Prorektor for forskning er rektors stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og -strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer hun vår internasjonale kontakt.

Mer om Kari Melby

 

 

Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad

Prorektor for utdanning Berit Johanne Kjeldstad

Prorektor for utdanning har et særlig ansvar for utdanning ved NTNU og skal ivareta strategisk utvikling og kvalitet innenfor utdanningsområdet. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er medlem i flere nasjonale nettverk på utdanningssiden. Prorektor for utdanning er også overordnet studiedirektør og biblioteksdirektør. Studieområdet er organisert i 3 avdelinger: Utdanningskvalitet | Studieadministrasjon | Studenttjenester

Mer om Berit Kjeldstad

 

 

 

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus HernesProrektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Hun ivaretar dessuten kontakten med NTNUs Technology Transfer Office (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Mer om Toril A. Nagelhus Hernes | Mer om nyskaping

 

 

Prorektor for faglig integrasjon Helge Klungland

Prorektor for faglig integrasjon Helge Klungland

Prorektor Helge Klungland har ansvar for faglig integrasjon av sammenslåtte enheter etter fusjonen. Herunder også fysisk samlokalisering av enheter.

Mer om Helge Klungland

 

 

 

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen

Direktør økonomi og eiendom Frank Arntsen

Økonomi- og eiendomsdirektøren har ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn og for eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen som er organisert i 4 avdelinger.

Mer om Frank Arntsen

 

 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Organisasjonsdirektøren har et overordnet ansvar for organisasjonsutvikling ved NTNU. Hun har i tillegg ansvar for HR og HMS, kommunikasjon, IT og dokumentasjonsforvaltning som er organisert i 4 avdelinger.

Mer om Ida Munkeby

 

 

Mon, 12 Jun 2017 13:56:59 +0200

Kontakt

Kontakt rektor

Sekretær:

Ingeborg Vasli
Telefon: 73 59 80 11
E-post: ingeborg.vasli@ntnu.no

Mediekontakt:

Anne Katharine Dahl 
Telefon: 73 55 01 21
Mobil: 918 97 555
E-post: anne.dahl@ntnu.no

Kontakt prorektor

Sekretær:

Marte Olaussen
Telefon: 73 59 80 16
E-post: marte.olaussen@ntnu.no

Kontakt direktører

Sekretær:

Sissel Rogstad
Telefon: 73 59 80 13
E-post: sissel.rogstad@ntnu.no

Adresse

Besøksadresse:

Hovedbygningen Gløshaugen
Høgskoleringen 1

Postadresse:

NTNU
7491 Trondheim


Alle ledere ved NTNU

Ledelsen fra 1. august 2017