Rektor og rektors lederteam

Rektors lederteam består av rektoratet med rektor og tre prorektorer og to direktører.

Rektoratet

Gunnar BovimRektor Gunnar Bovim
Rektor er daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Rektor er sekretær for NTNUs styre dit han også rapporterer. Som daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Mer om Gunnar Bovim | Stab rektor


Kari MelbyProrektor for forskning Kari Melby
Prorektor for forskning er rektors stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og –strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer hun vår internasjonale kontakt og leder likestillingsarbeidet.

Mer om Kari Melby | Stab prorektor for forskning


Prorektor for Berit Kjeldstadutdanning Berit Kjeldstad
Prorektor for utdanning er overordnet studiedirektør og biblioteksdirektør. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Mer om Berit Kjeldstad | Stab prorektor for utdanning
 


Prorektor for nyskaping Johan E. Hustad
Johan E. Hustad Prorektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Han ivaretar dessuten kontakten med NTNUs Technology Transfer Office (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Mer om Johan E. Hustad | Stab prorektor for nyskaping
 


Direktører

Frank Arntsen

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Økonomi- og eiendomsdirektøren har ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn og for eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen. Han leder Økonomiavdelingen og Driftsavdelingen foruten en stab.

Mer om Frank Arntsen | Stab økonomi- og eiendomsdirektør
 


Ida Munkeby.Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Organisasjonsdirektøren har ansvar for områdene personal , informasjon , Helse, miljø og sikkerhet og IT. Disse er organisert i egne avdelinger. Direktøren er overordnet arkiv- og kontortjenesten rundt rektoratet og disponerer dessuten en stab med bl.a. juridisk kompetanse.

Mer om Ida Munkeby | Stab organisasjonsdirektør

Tue, 29 Sep 2015 13:04:26 +0200

Kontakt rektor

Ingeborg Vasli
Telefon: 73 59 80 11
E-post: ingeborg.vasli@ntnu.no

Mediekontakt:
Anne Katharine Dahl
Telefon: 73 55 01 21
Mobil: 918 97 555
E-post: anne.dahl@ntnu.no

 

Kontakt prorektor

Marte Olaussen
Telefon: 73 59 80 16
Epost: marte.olaussen@ntnu.no

 

Kontakt direktører

Sissel Rogstad
Telefon: 73 59 80 13
Epost: sissel.rogstad@ntnu.no


Besøksadresse:
Hovedbygningen Gløshaugen
Høgskoleringen 1

Postadresse:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
7491 Trondheim