Rektor og rektors lederteam

Rektors lederteam består av rektoratet med rektor og fire prorektorer, to direktører og to viserektorer.

Rektor Gunnar Bovim

Rektor Gunnar Bovim

Rektor er daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Rektor er sekretær for NTNUs styre dit han også rapporterer. Som daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Mer om Gunnar Bovim | Stab rektor

 

Prorektor for forskning Kari Melby

Prorektor for forskning Kari Melby

Prorektor for forskning er rektors stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og -strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer hun vår internasjonale kontakt.

Mer om Kari MelbyStab prorektor for forskning

 

 

Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad

Prorektor for utdanning Berit Johanne Kjeldstad

Prorektor for utdanning er overordnet studiedirektør og biblioteksdirektør. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Mer om Berit Kjeldstad | Stab prorektor for utdanning

 

 

Prorektor for nyskaping Johan E. Hustad

Prorektor for nyskaping Johan E. Hustad

Prorektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Han ivaretar dessuten kontakten med NTNUs Technology Transfer Office (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Mer om Johan E. Hustad | Stab prorektor for nyskaping

 

 

Prorektor for faglig integrasjon Helge Klungland

Prorektor for faglig integrasjon Helge Klungland. Foto.

Prorektor for faglig integrasjon har ansvar for faglige fusjonsprosesser.

Mer om Helge Klungland | Stab prorektor for faglig integrasjon

 

 

 

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen

Direktør økonomi og eiendom Frank Arntsen

Økonomi- og eiendomsdirektøren har ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn og for eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen. Han leder Økonomiavdelingen og Driftsavdelingen foruten en stab.

Mer om Frank Arntsen | Stab økonomi- og eiendomsdirektør

 

 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Organisasjonsdirektøren har ansvar for områdene personal , informasjon , Helse, miljø og sikkerhet og IT. Disse er organisert i egne avdelinger. Direktøren er overordnet arkiv- og kontortjenesten rundt rektoratet og disponerer dessuten en stab med bl.a. juridisk kompetanse.

Mer om Ida Munkeby | Stab organisasjonsdirektør

 

 

Viserektor Marianne Synnes

Viserektor Marianne Synnes

Viserektor har samlet ansvar for faglig og administrativ virksomhet ved NTNU i Ålesund.

Mer om Marianne Synnes

 

 

 

Viserektor Jørn Wroldsen

Viserektor Jørn Wroldsen

Viserektor har samlet ansvar for faglig og administrativ virksomhet ved NTNU i Gjøvik.

Mer om Jørn Wroldsen

 

 

 

 

Tue, 10 May 2016 15:22:24 +0200

Kontakt

Kontakt rektor

Sekretær:

Ingeborg Vasli
Telefon: 73 59 80 11
E-post: ingeborg.vasli@ntnu.no

Mediekontakt:

Anne Katharine Dahl 
Telefon: 73 55 01 21
Mobil: 918 97 555
E-post: anne.dahl@ntnu.no

Kontakt Morten Thoresen i A.K. Dahls fravær

Kontakt prorektor

Sekretær:

Marte Olaussen
Telefon: 73 59 80 16
E-post: marte.olaussen@ntnu.no

Kontakt direktører

Sekretær:

Sissel Rogstad
Telefon: 73 59 80 13
E-post: sissel.rogstad@ntnu.no

Adresse

Besøksadresse:

Hovedbygningen Gløshaugen
Høgskoleringen 1

Postadresse:

NTNU
7491 Trondheim


»Dekaner og instituttledere