Rektor og rektors lederteam

Rektors lederteam består av rektoratet med rektor og fire prorektorer, to direktører og to viserektorer.

Rektor Gunnar Bovim

Rektor Gunnar Bovim

Rektor er daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Rektor er sekretær for NTNUs styre dit han også rapporterer. Som daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Mer om Gunnar Bovim | Rektors stab

 

Prorektor for forskning Kari Melby

Prorektor for forskning Kari Melby

Prorektor for forskning er rektors stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og -strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer hun vår internasjonale kontakt.

Mer om Kari Melby

 

 

Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad

Prorektor for utdanning Berit Johanne Kjeldstad

Prorektor for utdanning er overordnet studiedirektør og biblioteksdirektør. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er medlem i andre nettverk på utdanningssiden.

Mer om Berit Kjeldstad

 

 

 

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Toril A. Nagelhus HernesTiltrer stillingen 1. januar 2017. Prorektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Hun ivaretar dessuten kontakten med NTNUs Technology Transfer Office (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Mer om Toril A. Nagelhus Hernes

 

 

Prorektor for faglig integrasjon Helge Klungland

Helge Klungland

Prorektor for faglig integrasjon har ansvar for faglige fusjonsprosesser.

Mer om Helge Klungland

 

 

 

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen

Direktør økonomi og eiendom Frank Arntsen

Økonomi- og eiendomsdirektøren har ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn og for eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen.

Mer om Frank Arntsen

 

 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Organisasjonsdirektøren har ansvar for områdene HR, Helse, miljø og sikkerhet, kommunikasjon og IT. Disse er organisert i egne avdelinger. Direktøren er overordnet arkiv- og kontortjenesten rundt rektoratet og disponerer dessuten en stab med bl.a. juridisk kompetanse.

Mer om Ida Munkeby

 

 

Viserektor Annik Magerholm Fet

Annik Magerholm FetViserektor har samlet ansvar for faglig og administrativ virksomhet ved NTNU i Ålesund.

Mer om Annik Magerholm Fet

 

 

 

Viserektor Jørn Wroldsen

Jørn Wroldsen

Viserektor har samlet ansvar for faglig og administrativ virksomhet ved NTNU i Gjøvik.

Mer om Jørn Wroldsen

 

 

 

 

Fri, 13 Jan 2017 15:19:13 +0100

Kontakt

Kontakt rektor

Sekretær:

Ingeborg Vasli
Telefon: 73 59 80 11
E-post: ingeborg.vasli@ntnu.no

Mediekontakt:

Anne Katharine Dahl 
Telefon: 73 55 01 21
Mobil: 918 97 555
E-post: anne.dahl@ntnu.no

Kontakt prorektor

Sekretær:

Marte Olaussen
Telefon: 73 59 80 16
E-post: marte.olaussen@ntnu.no

Kontakt direktører

Sekretær:

Sissel Rogstad
Telefon: 73 59 80 13
E-post: sissel.rogstad@ntnu.no

Adresse

Besøksadresse:

Hovedbygningen Gløshaugen
Høgskoleringen 1

Postadresse:

NTNU
7491 Trondheim


»Dekaner og instituttledere