Forkurs og oppfriskningskurs

Studenter på teknostart og realstart. Foto: Kai T. Dragland

Teknostart og Realstart

NTNU i Trondheim

  • Teknostart er obligatorisk for førsteårs sivilingeniørstudenter.
  • Realstart er obligatorisk for studenter som begynner på realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).

Forkurs - veier til teknologi- og ingeniørfag (Y-vei og TRES)

NTNU i Trondheim


NTNU i Gjøvik

  • Tresemesterordningen er et intensivt og tilpasset opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil søke bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og/eller fysikk (R1, R2 og Fysikk 1).

  • R1-kurs er for deg som ikke oppfyller tilleggskravet om R1. For utdanningene Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet, Bachelor i geomatikk, Bachelor i fornybar energi og Bachelor i programmering er opptakskravet generell studiekompetanse + R1/S2.
  • Y-vei er et obligatorisk forkurs med undervisning i matematikk for Y-vei studenter på bygg og maskin, over to uker i siste halvdel av juni.

NTNU i Ålesund

Oppfriskningskurs

Oppfriskningskurs er et frivillig ekstratilbud til nye studenter ved NTNU som føler de trenger å få frisket opp deler av pensum


NTNU i Trondheim

  • Oppfriskningskurs i matematikk  tar for seg sentrale deler av R1 og R2 som nye studenter erfaringsmessig enten har glemt eller finner vanskelig.
  • Forkurs i kjemi for deg som har behov for å tilegne seg eller oppdatere seg på de viktigste basiskunnskaper før undervisningen i kjemifagene tar til
  • Kompleks analyse er for ingeniører (Bachelor) som er tatt opp til Master i Elektronikk og Master of Science in Electric Power Engineering anbefales det sterkt å ta forkurset i Kompleks analyse og forkurset i elektromagnetisme. Forkurs Kompleks analyse vil også være aktuelt for masterstudenter i Energibruk og energiplanlegging.
  • Elektromagnetisme er for ingeniører (Bachelor) som er tatt opp til Master i Elektronikk og Master of Science in Electric Power Engineering anbefales det sterkt å ta forkurset i Kompleks analyse og forkurset i elektromagnetisme.
  • Forkurs for lærer er for søkere til lærerutdanning hvor det er skjerpet krav om matematikk fra videregående skole. Dette er et tilbud som kun gis til søkere i samordna opptak.

NTNU i Ålesund