• Studenter og ansatte ved Fakultet for arkitetktur og design studerer skrift på gulv i Roma.
    Fakultet for arkitektur og design (AD)
  • NTNUs hovedbygning lyssatt i ulike farger
    Fakultet for arkitektur og design (AD)

Fakultet for arkitektur og design

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Forskning

Med en kritisk og tverrfaglig tilnærming til samfunnsutfordringene utvikler vi ny kunnskap innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst med mennesket i sentrum og med vekt på bærekraft, helse, estetikk, etikk, teknologi, samt innovative prosesser og læringsformer.

Utdanning

Vi tilbyr 15 studieprogram på master- og bachelornivå, innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst. I tillegg tilbyr vi etter- og videreutdanning.

Vi utfordrer studentene til å være aktive og utforskende, og vi legger vekt på læring gjennom handling.

Om vårt studietilbud

Våre ph.d.-studier

Om fakultetet

Våre fagområder arkitektur, byplanlegging og billedkunst er fra 1. januar 2017 blitt styrket med fagområdet design med avdelinger i både Trondheim og Gjøvik.

Form og klima står sentralt i vårt engasjement for å skape gode omgivelser for menneskers liv. Med en åpen og nysgjerrig holdning involverer vi oss i samfunnet gjennom utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon.

Vi har omfattende samarbeide med samfunnsaktører i både utdanning og forskning.

Hva skjer?