Institutt for geovitenskap og petroleum

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for geovitenskap og petroleum

Foto forside

Forskere i laboratorie


Følg oss i sosiale medier

Studier ved Institutt for geovitenskap og petroleum

Vi tilbyr utdanning på bachelor, master og doktorgradsnivå innenfor alle våre  viktigste forskningsfelt. IGP har omfattende samarbeid med andre universiteter og forskningsinstitusjoner, samt ledende aktører innen industrien. Med en stab på over 150 personer i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger, er avdelingen vertskap for og partner i en rekke store nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Som en del av støttestrukturen for sine aktiviteter, er IGP ansvarlig for 14 laboratorier, mekaniske- og elektroniske verksteder.

Ledige stillinger ved IGP

Ledige stillinger ved IGP