Forskning

Forsker Annemie Wyckmans. Foto: Håvard Kallestad/NTNU SA


Bli forsker ved NTNU

Trenger din bedrift forskningskompetanse fra NTNU?

Ønsker du å samarbeide med forskere eller studenter? Se hva NTNU kan gjøre for din bedrift.

 


globalisering

Fire nye satsingsområder i 2014

  • Energi 
  • Havromsvitenskap og -teknologi
  • Helse, velferd og teknologi
  • Bærekraftig samfunnsutvikling

Fremragende forskningsmiljø

Ved NTNU finnes det mange internasjonalt anerkjente forskningsmiljø. Fire av dem har status som Senter for fremragende forskning.

Se også våre Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME)


Forskningsdrevet innovasjon

Gjennom Sentre for forskningsdrevet innovasjon styrkes norske forskningsmiljø som samarbeider tett med innovativt næringsliv. NTNU deltar i 10 av de 14 elitesentrene - og er vertskap for fire av dem.


Samarbeid med SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon og den viktigste samarbeidspartneren for NTNU. Over 500 personer arbeider både for NTNU og SINTEF.

NTNU Samfunnsforskning AS

Selskapet gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid på oppdrag fra Norges forskningsråd, bedrifter og offentlig forvaltning, samt større norske og internasjonale organisasjoner. NTNU Samfunnsforskning AS er blant de aller største samfunnsfaglige forskningsinstituttene i landet.


Forskning ved NTNU

NTNU er et sentrum for teknologisk forskning og utdanning i Norge, med solid forankring i naturvitenskap. NTNU har også det største, norske universitetsmiljøet i kunstnerisk-estetiske fag. Vi legger stor vekt på samarbeid mellom alle våre ulike fagområder: Teknologi, kunst, humaniora, medisin, samfunnsvitenskap, lærerutdanning, arkitektur og naturvitenskap.