Forskning

DNA, illustration.

Tematiske satsingsområder

NTNUs tematiske satsingsområder NTNU bærekraft, NTNU energi, NTNU havrom og NTNU helse løser komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet gjennom tverrfaglig samarbeid.


Toppforskning

NTNU Toppforskning omfatter EU-finansierte prosjekter, privat finansiering, nasjonale satsinger og NTNUs egne satsinger. Toppforskning skal bidra til å realisere NTNUs mål for forskning i internasjonal toppklasse.


Muliggjørende teknologier

NTNU skal prioritere og styrke langsiktig, grunnleggende forskning og de muliggjørende teknologiene NTNU bioteknologi, NTNU IKT og Nano@NTNU og skape god infrastruktur for dette.


Forskningsområder

NTNUs forskningsområder med forskningssentre, laboratorier, faggrupper, nettverk, satsinger, programmer og fakulteter/institutter.


Trenger du en ekspert?

Collage av eksperter ved NTNU

600 av NTNUs eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser. Finn ekspert eller tema i ekspertlistene.


Forskningsnytt

Prøver av ulike treslag

Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF med artikler, notiser, bilder, videoer, meninger, blogg samt arkivstoff. Nyeste saker:


Laboratorier

Laboratorium

Mange av NTNUs laboratorier er nasjonale ressurser. De fleste brukes til både forskning og undervisning. Flere laboratorier driftes sammen med SINTEF.


Forskning A-Å

Forskning A-Å ved NTNU.


Klimaordbok

Ofte brukte begreper og navn i forskning og medier.


Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning ved NTNU er internasjonalt rettet, og kandidatene har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Se ledige stipendiatstillinger.


NTNU i Brussel

NTNU har høye ambisjoner for deltakelse i Horisont 2020. Et kontor med egen kontorleder i Brussel er et ledd i NTNUs satsing på økt deltakelse i Horisont 2020.

NTNU i Japan

NTNU og UiB har en felles rådgiver ved Innovasjon Norges Tokyokontor som skal bistå universitetene i å videreutvikle samarbeidet med japanske fagmiljøer og institusjoner.


Nyskaping og næringsliv

Studenter i verkstedhall

Mange av NTNUs forskningsmiljøer har et godt samarbeid med næringslivet om forskerutdanning, studentprosjekter og utveksling av kompetanse.


Tall og fakta

4 nobelprisvinnere i fysikk, kjemi og medisin

Minst 91 spin-offs siste fem år

120 laboratorier fra språk til nanoteknologi

342 doktorgrader i 2015

Arkitektur og billedkunst

Arkitektur: Piren av live Studio

Piren, NTNU Live Studios prosjekt ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, vant Kunnskapsdepartementets pris for utdanningskvalitet 2015. Sammen med SINTEF har NTNU-studenter designet og bygget en dristig struktur i tømmer; en utkikksbro som strekker seg 12 meter utover Nidelva i Trondheim.


Nobelprisen i medisin

May-Britt og Edvard Moser

Nobelprisen i medisin 2014 ble tildelt May-Britt Moser, Edvard Moser og John O'Keefe for oppdagelsen av gitterceller som gir hjernen et koordinasjonssystem for vår navigasjon.

Forsker grand prix

FGP 2016: Sofie Snipstad og Nadia Hasnaoui

Doktorgradskandidat Sofie Snipstad vant Forsker grand prix 2016 med temaet nanomedisin mot kreft. Forsker grand prix er en nasjonal konkurranse i forskningsformidling.

Academic Enterprise Awards

Seram Coatings

Academic Enterprise Awards 2015 ble tildelt Seram Coatings som har utviklet et revolusjonerende slitasjebelegg for bruk i en rekke industrier, som bil, båt, fly, olje og gass og prosessindustrien.

DNB Healthcare

Picterus

DNB Healthcare 2015 ble tildelt Picterus som har utviklet en app til smarttelefoner som vil hjelpe foreldre over hele verden til å oppdage gulsott hos sine nyfødte barn.