Vindtunnel

Aerodynamisk laboratorium med fire vindtunneler.


Gitterceller, utsnitt av nobelkjolen til May-Britt Moser.

Toppforskning

Kavli Institute for Systems Neuroscience, sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), K.G.-Jebsen-sentre, The Onsager Fellowship, Stjerneprogrammet, europeiske prosjekter og stipender.

 

Satsingsområder, ill.

Satsingsområder

Bærekraftig samfunnsutvikling, energi, havromsvitenskap- og teknologi, og helse, velferd og teknologi.

 

Doktorgradsvitnemål i stabler.

Forskerutdanning

Forskerutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet, og kandidatene har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Flere doktorgradskandidater er ansatt i bedrifter som er med på forskningsprosjekter.

Studenter og industri. ill.Nyskaping og næringsliv

NTNU tilbyr forskningstjenester til ansatte, studenter og næringslivet, og hjelp med policy, rettigheter og kontrakter ved kommersiell virksomhet. Nettverk og møteplasser gir tilgang til miljøene innen forskning og utvikling.

4 nobelprisvinnere

i fysikk, kjemi og medisin

76 spin-offs

siste fem år

100 laboratorier

fra språk til vindtunnel

367 doktorgrader

i 2014

Trenger du en ekspert?

509 av NTNUs eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser.

Forskere. Collage

 

Leif Tronstad og kampen om tungtvannet

Leif Tronstad og kolleger i laboratoriet

Leif Tronstad ble sivilingeniør i kjemi ved NTH i 1927, og fikk doktorgraden fire år senere. Han arbeidet først som dosent, og ble professor i teknisk-uorganisk kjemi i 1936, bare 33 år gammel. Under krigen var Tronstad etterretningsoffiser, trente opp motstandsmenn og hadde en avgjørende rolle for sabotasjeaksjonen mot tungtvannsfabrikken på Vemork.

Tungtvann på glass/reagensrør.

Forskerne undersøkte hvordan forskjellige metaller reagerer på tungtvann. Resultatene var viktig for bruk av tungtvann i kjernekraftanlegg.

May-Britt og Edvard Moser

Nobelprisen i medisin 2014
May-Britt og Edvard Mosers forskning på hjernen gir oss kunnskap om hvordan vi navigerer, og kunnskap i kampen mot hjernesykdommer.


Terje Lohndal

Nils Klim-prisen 2014
Terje Lohndal deltar i Stjerneprogrammet, og forsker på språkevnen, og forholdet mellom språkevne, tenkning og forståelse. 


Arne Skulberg

 Forsker Grand Prix 2014
Arne Skulberg ble Norges beste forskningsformidler da han forklarte hvordan nesespray kan brukes for å redde mennesker fra heroinoverdose.


Alf Inge Wang

Teknologibragden 2014
Alf Inge Wang har gjort norsk og internasjonal suksess med Kahoot!, en spillbasert læringsplattform for skoler, universiteter og bedrifter.


May-Britt og Edvard Moser. Bilde av video.

Video: Et indre kart i hjernen
May-Britt og Edvard Moser om gitterceller, grunnlaget for hjernens GPS. Hjernecellene i en rottehjerne lager poppelyder når de kommuniserer med hverandre.


Vitenskapelige bilder og intervjuer. Video.

Video: Det gode, det sanne og det skjønne
Vitenskapelige bilder brukes i forskning, i forskningsformidling og stilles ut. Se fantastiske bilder og hør forskere snakker om bilder, muligheter og teknologi.