Forskning

ill.: Grønn teknologi

Tematiske satsingsområder

Tematiske satsingsområder, ikoner

NTNU bærekraft, NTNU energi, NTNU havrom og NTNU helse løser komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet gjennom tverrfaglig samarbeid.

Toppforskning

Toppforskning omfatter EU-finansierte prosjekter, privat finansiering, nasjonale satsinger og NTNUs egne satsinger.

Muliggjørende teknologier

NTNU styrker og prioriterer langsiktig, grunnleggende forskning og god infrastruktur gjennom NTNU Bioteknologi, NTNU Digital og Nano@NTNU.

Sentre

NTNU har flere sentre med ulik tilknytning. Her er de største sentrene.

Laboratorier

Mange av NTNUs laboratorier er nasjonale ressurser. De fleste brukes til både forskning og undervisning.

Fakulteter og institutter

Finn forskning av interesse ved aktuelt fakultet og institutt.

NTNU i Brussel

Vårt Brusselkontor arbeider for å fremme og styrke NTNUs rolle og deltakelse i EU, og er inngang til Europa for NTNUs ansatte og inngang til NTNU for organisasjoner som vil samarbeide og skape synergier med oss.

NTNU i Tokyo

NTNU og UiB har en felles rådgiver ved Innovasjon Norges Tokyokontor som skal bistå universitetene i å videreutvikle samarbeidet med japanske fagmiljøer og institusjoner.

Alle byene

Trenger du en ekspert?

Collage av eksperter ved NTNU

620 av NTNUs eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser. Finn ekspert eller tema i ekspertlistene.

Forskningsnytt

YouTube-video: Next GEN IMR – From outer space to ocean space. Next Generation Subsea Inspection, Maintenance and Repair.

Tematisk satsingsområde NTNU Havrom.

Mer forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

Publikasjoner og disputaser

Ph.d.-utdanning

Kandidatene ved NTNUs ph.d.-utdanning har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Nasjonale forskerskoler er et supplement til ph.d.-programmene. Se ledige stipendiatstillinger.

Mest produktive samarbeid

Konsernsjef SINTEF Alexandra Bech Gjørv og rektor NTNU Gunnar Bovim

THE – Times Higher Education World University Rankings rangerer NTNU som nummer en blant universiteter i verden om å samarbeide med en enkelt industripartner: SINTEF. 9,1 prosent av NTNUs forskningspublisering er i samarbeid med SINTEF.

Samarbeidspartnere

NTNUs viktigste partnere innen forskning og nyskaping:

Spørsmål om forskning ved NTNU?

Kontakt

Noen tall og fakta

Arkitektur

 Piren av NTNU Live Studio

Piren, NTNU Live Studios prosjekt ved Fakultet for arkitektur og design, er en utkikksbro som strekker seg 12 meter utover Nidelva i Trondheim. NTNU Live Studio og Piren vant Kunnskapsdepartementets pris for utdanningskvalitet 2015.


Nobelprisen i medisin

May-Britt og Edvard Moser

Nobelprisen i medisin 2014 ble tildelt professorene May-Britt Moser, Edvard Moser og John O'Keefe for oppdagelsen av gitterceller som gir hjernen en GPS for vår navigasjon.

Forsker Grand Prix

FGP 2016: Sofie Snipstad og Nadia Hasnaoui

Doktorgradskandidat Sofie Snipstad vant Forsker Grand Prix 2016 med temaet nanomedisin mot kreft. Forsker Grand Prix er en nasjonal konkurranse i forskningsformidling.

Teknologigründer

Nuria Espallargas

Professor Nuria Espallargas ble årets kvinnelige teknologigründer 2017 under Technoport. Espallargas har utviklet en metode for å omdanne silisiumkarbid til flytende form.

Starmus i Trondheim

Stephen Hawking

Starmus: Life and the Universe. Verdens mest ambisiøse vitenskaps- og musikkfestival. Stephen Hawking, nobelprisvinnere, astronauter, kosmonauter, artister. Trondheim 18.-23. juni 2017.