Toppforskning

NTNU huser Kavli Institute for Systems Neuroscience, er vertskap for fire nasjonale sentre for fremragende forskning, fire nasjonale sentre for forskningsdrevet innovasjon, og drifter sammen med SINTEF syv nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi. Flere forskere er tildelt stipend fra det europeiske forskningsrådet (ERC).

 

Tematiske satsingsområder

NTNU har fire satsingsområder: Bærekraftig samfunnsutvikling, energi, havromsvitenskap- og teknologi, og helse, velferd og teknologi. Her bygger vi faglig styrke for å møte globale utfordringer.

 

Trenger du en ekspert?

504 av våre eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser.

Forskere. Collage/foto.

 

Forskerutdanning

Forskerutdanningen er internasjonalt rettet, og kandidatene har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Flere doktorgradskandidater er ansatt i bedrifter som er med på forskningsprosjekter.

 

Forskningssamarbeid

Våre viktigste samarbeidspartnere er næringslivet, SINTEF, NTNU Samfunnsforskning AS, St. Olavs Hospital og HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

 

Forskerblogger

Forskere og studenter blogger om forskning og andre saker de er opptatt av.

 

4 nobelprisvinnere

fysikk, kjemi og medisin

100 laboratorier

fra nanolab til vindtunnel

76 «spin-offs»

siste fem år

371 ph.d.

i 2013

Moser og Moser. Foto

Video: An internal map in the brain
Edvard Moser og May-Britt Moser, Kavli-instituttet, forklarer hvordan de oppdaget gitterceller, grunnlaget for hjernens koordinatsystem. For oppdagelsen er de tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2014 sammen med John O’Keefe, University College London. Se videoen hos Nobel Prize på YouTube.

Jazzinstrumenter. Foto.

Video: Nobel jazzpoesi
Nobelforelesningene i medisin ble avsluttet med musikkvideo og jazzpoesi: John Pål Inderberg (sopransaksofon og jazzpoesi med ord og utttrykk fra Mosernes hjerneforskning), Bjørn Alterhaug (kontrabass), Henning Sommerro (trekkspill og bjeffing) og Kristoffer Lo (tuba). Se videoen på YouTube.