Toppforskning

NTNUs toppforskning omfatter Kavli Institute for Systems Neuroscience, fire sentre for fremragende forskning (SFF), fire sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), vi drifter syv forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) sammen med SINTEF, og flere forskere er tildelt stipend fra det europeiske forskningsrådet (ERC).

 

Tematiske satsingsområder

NTNU har fire satsingsområder: Bærekraftig samfunnsutvikling, energi, havromsvitenskap- og teknologi, og helse, velferd og teknologi.

 

Trenger du en ekspert?

507 av våre eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser.

Forskere. Collage/foto.

 

Forskerutdanning

Forskerutdanningen er internasjonalt rettet, og kandidatene har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Flere doktorgradskandidater er ansatt i bedrifter som er med på forskningsprosjekter.

 

Forskningssamarbeid

Våre viktigste samarbeidspartnere er næringsliv, SINTEF, NTNU Samfunnsforskning AS, St. Olavs Hospital og HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Samarbeid med fremragende fagmiljøer verden over prioriteres høyt. Noen av NTNUs mål er å delta i EUs rammeprogram Horisont 2020, doble porteføljen av ERC-stipender, og at alle ph.d.-kandidater er del av et internasjonalt forskningsmiljø.

 

Næringsliv og nyskaping

NTNU tilbyr forskningstjenester til næringslivet, studenter og ansatte.

 

Forskerblogger

Forskere og studenter blogger om forskning og andre saker de er opptatt av.

 

4 nobelprisvinnere

fysikk, kjemi og medisin

100 laboratorier

fra nanolab til vindtunnel

76 «spin-offs»

siste fem år

371 ph.d.

i 2013

Moser og Moser. Foto

Video: An internal map in the brain
Edvard Moser og May-Britt Moser, Kavli-instituttet, forklarer hvordan de oppdaget gitterceller, grunnlaget for hjernens koordinatsystem. For oppdagelsen er de tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2014 sammen med John O’Keefe, University College London. Se videoen hos Nobel Prize på YouTube.

Infografisk film, inngangsbilde.

Video: Forstå kognitive prosesser
Infografisk animasjon forklarer hjerneforskningen som ga Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2014Se videoen hos Vimeo.