Forskning

– portal til NTNUs forskning

Vannkraft

Nytt om forskning: Hvordan skal store selskaper overleve? Norges 100 år gamle kraftbransje står overfor samme type endringer som Nokia og Kodak sto overfor.


Tematiske satsingsområder

NTNUs tematiske satsingsområder bærekraft, energi, havrom og helse løser komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet gjennom tverrfaglig samarbeid.


Toppforskning

NTNU Toppforskning omfatter EU-finansierte prosjekter, nasjonale satsinger og NTNUs egne satsinger. Toppforskning skal bidra til å realisere NTNUs mål for forskning i internasjonal toppklasse.


Muliggjørende teknologier

NTNU skal prioritere og styrke langsiktig, grunnleggende forskning og muliggjørende teknologier bioteknologi, IKT og nanoteknologi og skape god infrastruktur for dette.


Forskningsområder

NTNUs forskningsområder med forskningssentre, laboratorier, faggrupper, nettverk, satsinger, programmer og fakulteter/institutter.


Trenger du en ekspert?

Eksperter

600 av NTNUs eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser. Finn ekspert eller tema i ekspertlistene.


Laboratorier

Laboratorier

Mange av NTNUs laboratorier er nasjonale ressurser. De fleste brukes til både forskning og undervisning. Flere laboratorier driftes sammen med SINTEF.


Forskning A-Å

Forskning A-Å ved NTNU.


Klimaordbok

Ofte brukte begreper og navn i forskning og medier.


Forskerutdanning

Ph.d.-utdanning ved NTNU er internasjonalt rettet, og kandidatene har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Se ledige stipendiatstillinger.


NTNU i Brussel

NTNU har høye ambisjoner for deltakelse i Horisont 2020. Et kontor med egen kontorleder i Brussel er et ledd i NTNUs satsing på økt deltakelse i Horisont 2020.

NTNU i Japan

NTNU og UiB har en felles rådgiver ved Innovasjon Norges Tokyokontor som skal bistå universitetene i å videreutvikle samarbeidet med japanske fagmiljøer og institusjoner.


Nyskaping og næringsliv

Nyskaping og næringsliv

Mange av NTNUs forskningsmiljøer har et godt samarbeid med næringslivet om forskerutdanning, studentprosjekter og utveksling av kompetanse.


Tall og fakta

4 nobelprisvinnere i fysikk, kjemi og medisin

Minst 91 spin-offs siste fem år

120 laboratorier fra språk til nanoteknologi

342 doktorgrader i 2015

Arkitektur og billedkunst

Arkitektur: Piren, Live Studio

Piren: NTNU Live Studios prosjekt ved Fakultet for arkitektur og billedkunst vant Kunnskapsdepartmentets pris for utdanningskvalitet 2015. Sammen med SINTEF har NTNU-studenter designet og bygget en dristig struktur i tømmer; en utkikksbro som strekker seg 12 meter utover Nidelva i Trondheim.


Nobelprisen i medisin

May-Britt og Edvard MoserNobelprisen i medisin 2014 ble tildelt May-Britt Moser, Edvard Moser og John O'Keefe for oppdagelsen av gitterceller som gir hjernen et koordinasjonssystem essensielt for vår navigasjon.

KDs pris for utdanningskvalitet

Live Studio, motiv PirenKunnskapsdepartementets pris for utdanningskvalitet 2015 ble tildelt Live Studio ved NTNUs arkitekturutdanning som planlegger og gjennomfører reelle bygge- og planprosjekter fra A til Å.

Academic Enterprise Awards

Seram CoatingsAcademic Enterprise Awards 2015 ble tildelt Seram Coatings som har utviklet et revolusjonerende slitasjebelegg for bruk i en rekke industrier, som bil, båt, fly, olje og gass og prosessindustrien.

DNB Healthcare

PicterusDNB Healthcare 2015 ble tildelt Picterus som har utviklet en app til smarttelefoner som vil hjelpe foreldre over hele verden til å oppdage gulsott hos sine nyfødte barn.