NTNU forskning

 

Slektstre, illustrasjon

30 av 100 i familien var rammet av kreft. Etter 15 års gentesting brukte forskerne en ny metode. I løpet av få uker fant de kreftgenet i familien.

 

Gemini

Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

 

Klimaordbok

Liste med forklaringer på ofte brukte begreper og navn i forskning og medier.

 

 

Trenger du en ekspert?

Collage forskere

500 av NTNUs eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser.

Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonallaboratoriene for datering, video

Video YouTube: Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet daterer arkeologisk, geologisk og organisk materiale ved hjelp av karbondatering og analyse av årringer.

 

Laboratorier

Aerodynamisk laboratorium (vindtunnel)

NTNUs laboratorier brukes til både forskning og undervisning. Flere av laboratoriene driftes sammen med SINTEF.

 

Næringsliv og nyskaping

Industrihall, maskin og flammer

NTNU tilbyr forskningstjenester til ansatte, studenter og næringslivet, og hjelp med policy, rettigheter og kontrakter ved kommersiell virksomhet. Nettverk og møteplasser gir tilgang til miljøene innen forskning og utvikling.

 

Samarbeidspartnere

NTNUs viktigste partnere innen forskning og nyskaping:

SINTEF
«Bedre sammen»-prosjektet videreutvikler samarbeidet mellom NTNU og SINTEF

NTNU Samfunnsforskning AS 

St. Olavs Hospital

HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Smartgrid

Næringslivet

 

Doktorgradsutdanning

Doktorgradsutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet, og kandidatene har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Flere doktorgradskandidater er ansatt i bedrifter som er med på forskningsprosjekter. NTNUs doktorgradskandidater deltar i 16 nasjonale forskerskoler som supplerer ph.d.-programmene og gir kandidatene større fagmiljø.

 

Universitetsskoler

Universitetsskolene samarbeider med NTNU og driver forskning og utviklingsarbeid for elevenes læring og for lærerutdanning. Forskningen deles med andre skoler og styrker ungdomsskoler og videregående skoler i Sør-Trøndelag. Universitetsskolene inngår i NTNU Toppundervisning.

 

4 nobelprisvinnere
i fysikk, kjemi og medisin

over 100 spin-offs
siste fem år

100 laboratorier
fra språk til nanoteknologi

342 doktorgrader
i 2015

Kunst og arkitektur

Tyin tegnestue ble startet av to arkitektstudenter som i dag er ansatt ved Fakultet for arkitektur og billedkunstNaust paa Aaure ble nominert til EUs prestisjefylte pris for fremragende samtidsarkitektur, Mies van der Rohe-prisen.

 

May-Britt og Edvard Moser

Nobelprisen i medisin 2014
May-Britt og Edvard Mosers forskning på hjernen gir oss kunnskap om hukommelse og navigasjon, og kunnskap i kampen mot hjernesykdommer.

Alf Inge Wang

Teknologibragden 2014
Alf Inge Wang har gjort norsk og internasjonal suksess med Kahoot!, en spillbasert læringsplattform for skoler, universiteter og bedrifter.

Terje Lohndal

Nils Klim-prisen 2014
Terje Lohndal vil forstå den menneskelige språkevnen, om det finnes språkspesifikke mekanismer som styrer språkevnen, og forholdet mellom språkevne og kognisjon.

Arne Skulberg

Forsker grand prix 2014
Arne Skulberg ble Norges beste forskningsformidler da han forklarte hvordan nesespray kan redde liv ved heroinoverdoser.