Forskning

Modell av toppforskning ved NTNULenke til SFF Lenke til Jebsen Sentre Lenke til stjerneprogrammet Lenke til Onsager Fellowship Lenke til ERC grants Lenke til EU-prosjekter Lenke til FME Lenke til SFI Lenke til Kavli

NTNU Toppforskning skal bidra til å realisere NTNUs mål om forskning i internasjonal toppklasse og rommer etablerte og nye tiltak for å utvikle internasjonalt ledende forskningsmiljøer. Les mer om de forskjellige satsingene:


globalisering

Fire nye satsingsområder i 2014


Bli forsker ved NTNU

Trenger din bedrift forskningskompetanse fra NTNU?

Ønsker du å samarbeide med forskere eller studenter?
Se hva NTNU kan gjøre for din bedrift.


Forskning ved NTNU

NTNU er et sentrum for teknologisk forskning og utdanning i Norge, med solid forankring i naturvitenskap. NTNU har også det største, norske universitetsmiljøet i kunstnerisk-estetiske fag. Vi legger stor vekt på samarbeid mellom alle våre ulike fagområder: Teknologi, kunst, humaniora, medisin, samfunnsvitenskap, lærerutdanning, arkitektur og naturvitenskap.