NTNU forskning

Toppforskning

NTNU toppforskning skal bidra til å realisere våre mål om forskning på høyt internasjonalt nivå.

Strategiske satsingsområder

NTNUs satsingsområder skal løfte frem de beste hodene for tverrfaglig forskning innen områdene:

Muliggjørende teknologier

NTNUs forskning på muliggjørende teknologier skal bidra til løsninger som kan benyttes på de fleste samfunnsområder.

Andre større forskningssamarbeid

HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helsedata og biologisk materiale, og også betydningsfull i internasjonal sammenheng.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon og NTNUs viktigste samarbeidspartner gjennom Gassteknisk senterSenter for fornybar energi (SFFE), Geminisentrene, og Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Forskning fagområder

NTNU er sentrum i Norge for teknologisk forskning og utdanning med solid forankring i naturvitenskap. NTNU har også det største norske universitetsmiljøet i kunstnerisk-estetiske fag.

Vi legger stor vekt på samarbeid mellom alle våre fagområder: Teknologi, kunst, humaniora, lærerutdanning, samfunnsvitenskap, medisin, arkitektur, økonomi og naturvitenskap.

Les mer om NTNUs forskning på fakultetenes og Vitenskapsmuseets forskningssider.


 

Trenger bedriften forskningskompetanse?

Mange bedrifter samarbeider med NTNUs forskere og studenter.
Se hva NTNU kan gjøre for din bedrift.

 

Kontakt