Forskning

DNA, illustration.

NTNUs forskning

Tematiske satsingsområder

NTNU bærekraft, NTNU energi, NTNU havrom og NTNU helse løser komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet gjennom tverrfaglig samarbeid.

Toppforskning

Toppforskning omfatter EU-finansierte prosjekter, privat finansiering, nasjonale satsinger og NTNUs egne satsinger.

Muliggjørende teknologier

NTNU styrker og prioriterer langsiktig, grunnleggende forskning og god infrastruktur gjennom NTNU Bioteknologi, NTNU Digital og Nano@NTNU.

Fakulteter og institutter

Finn forskning av interesse ved aktuelt fakultet og institutt.

Sentre

NTNU har flere sentre med ulik tilknytning. Her er de største sentrene.

Laboratorier

Mange av NTNUs laboratorier er nasjonale ressurser. De fleste brukes til både forskning og undervisning.


Trenger du en ekspert?

Collage av eksperter ved NTNU

600 av NTNUs eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser. Finn ekspert eller tema i ekspertlistene.


Publikasjoner og disputaser


Forskningsnytt

Prøver av ulike treslag

Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF.
Nyeste saker:


Forskning A-Å

Forskning A-Å ved NTNU.


Nyskaping

Studenter i verkstedhall

Vi samarbeider med næringslivet om forskerutdanning, studentprosjekter og utveksling av kompetanse.


Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning ved NTNU er internasjonalt rettet, og kandidatene har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Se ledige stipendiatstillinger.


Samarbeidspartnere

NTNUs viktigste partnere innen forskning og nyskaping:

NTNU i Brussel

Vårt Brusselkontor arbeider for å fremme og styrke NTNUs rolle og deltakelse i EU, og er inngang til Europa for NTNUs ansatte og inngang til NTNU for organisasjoner som vil samarbeide og skape synergier med oss.

NTNU i Japan

NTNU og UiB har en felles rådgiver ved Innovasjon Norges Tokyokontor som skal bistå universitetene i å videreutvikle samarbeidet med japanske fagmiljøer og institusjoner.

Tall og fakta

Spørsmål om forskning ved NTNU?

Kontakt

Arkitektur og design

Arkitektur: Piren av live Studio

Piren, NTNU Live Studios prosjekt ved Fakultet for arkitektur og design, vant Kunnskapsdepartementets pris for utdanningskvalitet 2015. Sammen med SINTEF har NTNU-studenter designet og bygget en dristig struktur i tømmer; en utkikksbro som strekker seg 12 meter utover Nidelva i Trondheim.


Nobelprisen i medisin

May-Britt og Edvard Moser

Nobelprisen i medisin 2014 ble tildelt May-Britt Moser, Edvard Moser og John O'Keefe for oppdagelsen av gitterceller som gir hjernen et koordinasjonssystem for vår navigasjon.

Forsker grand prix

FGP 2016: Sofie Snipstad og Nadia Hasnaoui

Doktorgradskandidat Sofie Snipstad vant Forsker grand prix 2016 med temaet nanomedisin mot kreft. Forsker grand prix er en nasjonal konkurranse i forskningsformidling.

Academic Enterprise Awards

Seram Coatings

Academic Enterprise Awards 2015 ble tildelt Seram Coatings som har utviklet et revolusjonerende slitasjebelegg for bruk i en rekke industrier, som bil, båt, fly, olje og gass og prosessindustrien.

DNB Healthcare

Picterus

DNB Healthcare 2015 ble tildelt Picterus som har utviklet en app til smarttelefoner som vil hjelpe foreldre over hele verden til å oppdage gulsott hos sine nyfødte barn.