NTNU forskning

 

Slektstre, illustrasjon

30 av 100 i familien var rammet av kreft. Etter 15 års gentesting brukte forskerne en ny metode. I løpet av få uker fant de kreftgenet i familien.

Nyheter om forskning og nyskaping ved NTNU og SINTEF på gemini.no.

 

Tematiske satsingsområder

TEmatiske satsingsområder, grafisk

Gjennom tverrfaglig samarbeid løser NTNUs tematiske satsingsområder komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet.

NTNU Bærekraft – NTNU Energi –

NTNU Havrom – NTNU Helse

 

Muliggjørende teknologier

NTNU prioriterer og styrker langsiktig, grunnleggende forskning og tre muliggjørende teknologier:

Bioteknologi – IKT – Nanoteknologi

 

Forskningsområder

NTNUs forskning med sentre, institutter, laboratorier og forskningsgrupper:

Arkitektur og design  –  Energi og miljø  –  Humaniora  –  IKT  –  Ingeniørvitenskap  –  Kunst og musikk  –  Livsvitenskap og bioteknologi  –  Marin teknologi og vitenskap  –  Materialteknologi og -vitenskap  –  Medisin og helse  –  Pedagogikk, skole og utdanning  –  Realfag  –  Samfunnsvitenskap, ledelse og økonomi

 

4 nobelprisvinnere
i fysikk, kjemi og medisin

76 spin-offs
siste fem år

100 laboratorier
fra språk til nanoteknologi

367 doktorgrader
i 2014

 

Næringsliv og nyskaping

Industrihall, maskin og flammer

NTNU tilbyr forskningstjenester til ansatte, studenter og næringslivet, og hjelp med policy, rettigheter og kontrakter ved kommersiell virksomhet. Nettverk og møteplasser gir tilgang til miljøene innen forskning og utvikling.

 

Samarbeidspartnere

NTNUs viktigste partnere innen forskning og nyskaping:

SINTEF 

NTNU Samfunnsforskning AS 

St. Olavs Hospital

HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Smartgrid

Næringslivet

 

Doktorgradsutdanning

Doktorgradsutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet, og kandidatene har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Flere doktorgradskandidater er ansatt i bedrifter som er med på forskningsprosjekter.

 

Universitetsskoler

Universitetsskolene samarbeider med NTNU og driver forskning og utviklingsarbeid for elevenes læring og for lærerutdanning. Forskningen deles med andre skoler og styrker ungdomsskoler og videregående skoler i Sør-Trøndelag.

Kunst og arkitektur

Tyin tegnestue ble startet av to arkitektstudenter som i dag er ansatt ved Fakultet for arkitektur og billedkunstNaust paa Aaure ble nominert til EUs prestisjefylte pris for fremragende samtidsarkitektur, Mies van der Rohe-prisen.

 

May-Britt og Edvard Moser

Nobelprisen i medisin 2014
May-Britt og Edvard Mosers forskning på hjernen gir oss kunnskap om hukommelse og navigasjon, og kunnskap i kampen mot hjernesykdommer.

Alf Inge Wang

Teknologibragden 2014
Alf Inge Wang har gjort norsk og internasjonal suksess med Kahoot!, en spillbasert læringsplattform for skoler, universiteter og bedrifter.

Terje Lohndal

Nils Klim-prisen 2014
Terje Lohndal vil forstå den menneskelige språkevnen, om det finnes språkspesifikke mekanismer som styrer språkevnen, og forholdet mellom språkevne og kognisjon.

Arne Skulberg

Forsker grand prix 2014
Arne Skulberg ble Norges beste forskningsformidler da han forklarte hvordan nesespray kan redde liv ved heroinoverdoser.