NTNU forskning

Remedier og kalvehode

Hvor mye sølv brukte myntmestrene på 1500-tallet i myntene? Kravene til mengde sølv var strenge. For å analysere og måle det edle metallet i legeringen brukte myntmestrene kupellering, en metode der godt øl og et kalvehode inngikk. Se og les hvordan det gikk da to forskere prøvde ut kupellering.

 

Laboratorier

Laboratorier

Mange av NTNUs laboratorier er nasjonale ressurser. De fleste laboratoriene brukes til både forskning og undervisning. Flere av laboratoriene driftes sammen med SINTEF.

 

Trenger du en ekspert?

Eksperter

590 av NTNUs eksperter svarer på spørsmål og kommenterer forskning og dagsaktuelle hendelser.

 

Forskning A-Å

Forskning A-Å ved NTNU.

 

Klimaordbok

Ofte brukte begreper og navn i forskning og medier.

 

Ph.d.-utdanning

Doktorgradsutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet, og kandidatene har 2,5 års selvstendig forskning i doktorgradsforløpet. Flere doktorgradskandidater er ansatt i bedrifter som er med på forskningsprosjekter.

NTNUs doktorgradskandidater deltar i 23 nasjonale forskerskoler som supplerer ph.d.-programmene og gir kandidatene større fagmiljø.

 

 

Nyskaping og næringsliv

Industrihall, maskin og flammer

Mange forskningsmiljøer ved NTNU har et godt og velutviklet samarbeid og partnerskap med næringslivet om forskerutdanning, studentprosjekter, utveksling av kunnskap og konkret kompetanse.

 

Tall og fakta

4 nobelprisvinnere
i fysikk, kjemi og medisin

Minst 91 spin-offs
siste fem år

120 laboratorier
fra språk til nanoteknologi

342 doktorgrader
i 2015

Kunst og arkitektur

Naust Paa Aure

Tyin tegnestue ble startet av to arkitektstudenter som i dag er ansatt ved Fakultet for arkitektur og billedkunstNaust paa Aaure ble nominert til EUs prestisjefylte pris for fremragende samtidsarkitektur, Mies van der Rohe-prisen.

 


Nobelprisen i medisin

May-Britt og Edvard MoserNobelprisen i medisin 2014 ble tildelt May-Britt Moser, Edvard Moser og John O'Keefe for oppdagelsen av gitterceller som gir hjernen et koordinasjonssystem essensielt for vår navigasjon.

KDs pris for utdanningskvalitet

Live Studio, motiv PirenKunnskapsdepartementets pris for utdanningskvalitet 2015 ble tildelt Live Studio ved NTNUs arkitekturutdanning som planlegger og gjennomfører reelle bygge- og planprosjekter fra A til Å.

Academic Enterprise Awards

Seram CoatingsAcademic Enterprise Awards 2015 ble tildelt Seram Coatings som har utviklet et revolusjonerende slitasjebelegg for bruk i en rekke industrier, som bil, båt, fly, olje og gass og prosessindustrien.

DNB Healthcare

PicterusDNB Healthcare 2015 ble tildelt Picterus som har utviklet en app til smarttelefoner som vil hjelpe foreldre over hele verden til å oppdage gulsott hos sine nyfødte barn.