NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Om NTNU


Kunnskap for en bedre verden

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge.

I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å finne nye løsninger og å skape kunnskap for en bedre verden.

1.1.2016 fusjonerer NTNU med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Informasjon om nye NTNU etter fusjonen.

 

Kontakt sentralbordet

Kontaktinformasjon

Postadresse:
NTNU, 7491 Trondheim

Telefon: 73 59 50 00 (sentralbord)
Telefaks: 73 59 53 10
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Fakturaadresse:
NTNU, Felles fakturamottak
7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 974767880

Søk etter ansatte

Alle enheter fra A-Å

Tall og fakta

7 fakulteter og 48 institutter

23 000 studenter

4000 bachelor- og mastergradskandidater uteksamineres årlig 

Ca. 370 doktorgrader avlegges årlig

Historien om NTNU

NTNU ble opprettet i 1996 ved sammenslåingen av Norges Tekniske Høgskole, Den Allmennvitenskapelige Høgskolen, Vitenskapsmuseet, Det medisinske fakultet, Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet.