NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Om NTNU


Kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 1. januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitet.

Informasjon om nye NTNU etter fusjonen.

 

Kontakt sentralbordet

Kontaktinformasjon

Postadresse:
NTNU, 7491 Trondheim

Telefon: 73 59 50 00 (sentralbord)
Telefaks: 73 59 53 10
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Organisasjonsnummer: 974767880

Fakturaadresse:
Før 1. september 2015:

NTNU, Felles fakturamottak
NO-7491 Trondheim

Fra 1. september skal alle fakturaer til NTNU sendes til:

NTNU, Felles Fakturamottak
Postboks 50, Økern, 0508 Oslo

Søk etter ansatte

Alle enheter fra A-Å

Tall og fakta

7 fakulteter og 48 institutter

23 000 studenter

4000 bachelor- og mastergradskandidater uteksamineres årlig 

Ca. 370 doktorgrader avlegges årlig

Historien om NTNU

NTNU ble opprettet i 1996 ved sammenslåingen av Norges Tekniske Høgskole, Den Allmennvitenskapelige Høgskolen, Vitenskapsmuseet, Det medisinske fakultet, Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet.