NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Om NTNU


Tall og fakta

39 000 studenter, halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.

33 000 studenter i Trondheim, 3 500 studenter i Gjøvik og 2500 studenter i Ålesund (avrundede tall).

6553 ble uteksaminert med avsluttet grad i 2014.

6000 deltakere på videreutdanningskurs med studiepoeng i 2014.

3000 studenter kommer fra utlandet.


Adresse

Postadresse

NTNU
7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund
Postboks 1517
6025 Ålesund


Fakturaadresse

NTNU, Felles fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo

PDF-faktura sendes til: pdf.ntnu@bscs.basware.com

Organisasjonsnummer: 974767880


Besøk oss

Historien om NTNU

NTNU ble opprettet i 1996 ved sammenslåingen av Norges Tekniske Høgskole, Den Allmennvitenskapelige Høgskolen, Vitenskapsmuseet, Det medisinske fakultet, Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet.

1.1.2016 slo NTNU seg sammen med Høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Mer om historien til NTNU