NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Om NTNU


NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. 

NTNU har campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom og NTNU Helse. Bioteknologi, IKT og nanoteknologi er NTNUs strategiske satsing på muliggjørende teknologier i perioden 2011–2020. 

NTNU har et bredt internasjonalt nettverk og det er egne NTNU-kontor i Japan og Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

Ny organisering

NTNU fusjonerte med høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund 1. januar 2016.


Campusutvikling

NTNU skal i perioden 2016 - 2025 samle campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen. Les mer om campusutviklingen


Mon, 17 Oct 2016 11:04:23 +0200

Postadresse

NTNU
7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund
Postboks 1517
6025 Ålesund

Fakturaadresse

NTNU, Felles fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo

PDF-faktura sendes til: pdf.ntnu@bscs.basware.com

Organisasjonsnummer: 974767880