Om NTNU


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kunnskap for en bedre verden

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å finne nye løsninger og å skape kunnskap for en bedre verden.


Organisasjon

»  Finn ansatte

»  NTNUs styre

»  Rektor og rektors lederteam

»  Fakulteter og institutter

»  Sentral ledelse og fellesadministrasjonen

»  Alle enheter fra A-Å

»  Organisasjonskart

»  Reglement og forskrifter

»  Råd og utvalg

 

1.1.2016 fusjonerer NTNU med høgskolene i Gjøvik (HiG), Ålesund (HiÅ) og Trondheim (HiST).
Informasjon om nye NTNU etter fusjonen


NTNUs historie

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet.

» Les mer om NTNUs historie

Kontaktinformasjon

Telefon og e-post

Telefon: 73 59 50 00 (sentralbord)

Telefaks: 73 59 53 10

E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Postadresse

NTNU, 7491 Trondheim

Fakturaadresse

NTNU, Felles fakturamottak
7491 Trondheim


Organisasjonsnummer: 974767880