NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Om NTNU

NTNU - Kunnskap for en bedre verden

NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til  teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å finne nye løsninger og å skape kunnskap for en bedre verden.
Tall og fakta om NTNU

Fakulteter

Se også
Institutter  I  Vitenskapsmuseet  I  Enheter a-å  I  Sentrale råd, utvalg og foreninger | NTNU feiret 100 år i 2010


Sentral kontaktinformasjon

NTNU
7491 Trondheim

Telefon: 73 59 50 00 (sentralbord)
Telefaks: 73 59 53 10
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Fakturaadresse: 
NTNU, Felles fakturamottak
7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 974767880


Spørsmål om studier og studentliv 
Hjelp til presse og medier 
Andre spørsmål

Ansatte 
Studenter
 
Eksperter 
Blogger

Profilartikler og gaver

Kjøp profilartikler og og gaver fra NTNU i nettbutikken

Selvbetjening

Selvbetjening: Bestill brosjyrer, søk opptak, finn bøker m.m.