Om NTNU


NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Organisasjon


Kunnskap for en bedre verden

NTNU – NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til  teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å finne nye løsninger og å skape kunnskap for en bedre verden.

NTNUs historie

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet.  » Les mer om NTNUs historie

Profilartikler og gaver

Kjøp profilartikler og og gaver fra NTNU i nettbutikken

Selvbetjening

Selvbetjening: Bestill brosjyrer, søk opptak, finn bøker m.m.

Kontaktinformasjon

NTNU
7491 Trondheim

Telefon: 73 59 50 00 (sentralbord)
Telefaks: 73 59 53 10
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Fakturaadresse: 
NTNU, Felles fakturamottak
7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 974767880