Om NTNU

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. 

Postadresse

NTNU
7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund
Postboks 1517
6025 Ålesund

Fakturaadresse

Adresse og informasjon om faktura

Organisasjonsnummer

974 767 880

Campusutvikling

NTNU skal i perioden 2016–2025 samle campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen.
Campusutvikling nettsted


Samarbeidspartnere

NTNUs viktigste partnere innen forskning og nyskaping

Kultursamarbeid

 

Organisasjonskart

Organisasjonskart


Fusjon og omorganisering

  • 1. januar 2016 fusjonerte NTNU med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Om fusjonen.
  • I 2016 ble den faglige og den administrative virksomheten omorganisert, endringene trådte i kraft 1. januar 2017.