NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Om NTNU


Ny organisering fra 1.1.2016

1. januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitet.

Informasjon om nye NTNU etter fusjonen.

Tall og fakta

7 fakulteter og 48 institutter

23 000 studenter

4000 bachelor- og mastergradskandidater uteksamineres årlig 

Ca. 370 doktorgrader avlegges årlig


Kontaktinformasjon

Postadresse:
NTNU, 7491 Trondheim

Telefon: 73 59 50 00 (sentralbord)
Telefaks: 73 59 53 10
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Organisasjonsnummer: 974767880

Fakturaadresse

NTNU, Felles Fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo

Søk etter ansatte 

Alle enheter fra A-Å

Åpningstider

Historien om NTNU

NTNU ble opprettet i 1996 ved sammenslåingen av Norges Tekniske Høgskole, Den Allmennvitenskapelige Høgskolen, Vitenskapsmuseet, Det medisinske fakultet, Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet. 1.1.2016 slår NTNU seg sammen med Høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund.