NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Fakta om NTNU

Hovedsetet ligger i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund.


Organisering, budsjett og ansatte


Studier

  • Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge.
  • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
  • 39 722 registrerte studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.
  • 33 564 av studentene er i Trondheim, 3 818 er i Gjøvik og 2340 er i Ålesund.
  • 6843 ble uteksaminert med bachelor- og mastergrad i 2016.
  • 3335 registrerte studenter innen videreutdanningskurs med studiepoeng og erfaringsbaserte masterprogram i 2016.
  • 3596 studenter kommer fra utlandet.

Forskning og næringslivssamarbeid


Se også

Strategier, rapporter og planer

Thu, 17 Aug 2017 13:35:52 +0200

Presentasjoner

NTNUs historie

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av flere forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Trondheim.

» Les mer om NTNUs historie