Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13

– Studiets oppbygning

Lektorutdanningen i samfunnsfag består av følgende deler

  • innføringsemnene PED4601 Pedagogikk 1 (perspektivemne) og EXPH0003 Ex.phil.
  • obligatoriske og valgfrie bacheloremner i statsvitenskap, inkludert ex.fac
  • obligatoriske og valgfrie masteremner i sosiologi/statsvitenskap
  • emner i profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) på totalt 60 studiepoeng (inkludert perspektivemnet PED4601)
  • et undervisningsfag 2 på 60 studiepoeng
  • masteroppgave i sosiologi/statsvitenskap (30 sp)

Les mer om fag 2 og praksis og profesjonsfag i menyen til venstre.

Valg av studieretning

Fra 6. semester velger studentene enten studieretning statsvitenskap eller studieretning sosiologi (se anbefalte studieløp under). Avhengig av hvilken studieretning som velges, avsluttes utdanningen med en masteroppgave på 30 studiepoeng i enten sosiologi eller statsvitenskap. Liste over tilgjengelige valgemner studieåret 2016/2017 ligger nederst i siden for hver studieretning.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2016/2017. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0003 Filosofi og vitenskapsteori (ex.phil.) 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal og komparativ politikk 15
PPU4601 Pedagogikk 1 (perspektivemne) 7,5
PPU4611 Praksis 1
Omfatter 10 dager observasjons- og gruppepraksis
0
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS1001 Samfunnsendring og samfunnsstruktur 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 22,5
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2
Omfatter 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, deltakelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis.
0
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 30

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SAM1020 Medborgerutdanning 7,5
Flere valg* Fag 2 7,5
PPU4644 Fagdidaktikk 1 samfunnsfag  7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 1 (fag 2) 7,5
PPU4613 Praksis 3
Omfatter 35 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- og individuell praksis.
0
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS2000 Teorier og modeller i sosiologi 7,5
SOS2XXX Valgemne i sosiologi på bachelornivå
(SOS2000-kode - se liste nedenfor)
7,5
SOS2900 Bacheloroppgave i sosiologi 15

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3001 Sosiologisk teori 15
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg Valgemne i sosiologi på masternivå
(SOS3000-kode - se liste nedenfor)
7,5
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4645 Fagdidaktikk 2 samfunnskunnskap 7,5
PPU46XX* Fag 2 7,5
PPU4614 Praksis 4
Omfatter 40 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Individuell praksis.
0

 

5. år

Niende semester (høst) og tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3007 Kvalitative forskningsmetoder  
Flere valg To valgemner i sosiologi på masternivå
(SOS3000-kode - se liste nedenfor)

30

Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3901

Masteroppgave i sosiologi

30

*Emnekode avhenger av hvilket fag man har som fag 2.

Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen i studiehåndboka.

Studieretningsemner i sosiologi
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SOS2006 Arbeid og organisasjon 7,5 Vår Åpent
SOS2009 Medier og samfunn 7,5 Vår Åpent
SOS2010 Sosial ulikhet, familie og velferd 7,5 Vår Åpent
SOS3601 Fengselets sosiologi 7,5 Høst Åpent
SOS3602 Etnisitet, migrasjon og religion 7,5 Høst Åpent
SOS3603 Helse- og velferdspolitikk 7,5 Høst Åpent
SOS3604 Bygdesosiologi 7,5 Høst Åpent
SOS3605 Kultursosiologi 7,5 Høst Åpent
SOS3606 Sosiale medier 7,5 Høst Åpent
SOS3607 Internasjonale perspektiver på arbeidsliv, velferdsstat og familie 7,5 Høst Åpent
SOS3608 Sosial ulikhet i helse 7,5 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Spesialemnene gis normalt en gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et planlagt emne i serien SOS3601-SOS3608 de første to undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0003 Filosofi og vitenskapsteori (ex.phil.) 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal og komparativ politikk 15
PPU4601 Pedagogikk 1 7,5
PPU4611 Praksis 1
Omfatter 10 dager observasjons- og gruppepraksis
7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS1001 Samfunnsendring og samfunnsstruktur 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2
22,5
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2
Omfatter 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, deltakelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis.
0
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 30

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SAM1020 Medborgerskap 7,5
Flere valg* Fag 2 7,5
PPU4644 Fagdidaktikk 1 samfunnsfag  7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 1 (fag 2) 7,5
PPU4613 Praksis 3
Omfatter 35 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- og individuell praksis.
0
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL100X POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk adferd, eller
POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon
15
POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap 15

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3001 Demokratiteori 15
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
POL3006 Kvalitative forskningsmetoder i statsvitenskap 7,5
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4645 Fagdidaktikk 2 - samfunnskunnskap 7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 2 (fag 2) 7,5
PPU4614 Praksis 4
Omfatter 40 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Individuell praksis.
0

 

5. år

Niende semester (høst) 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg To emner i rekken POL3502-POL3522
(se liste over valgemner nedenfor)
30
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3901

Masteroppgave i statsvitenskap

30

*Emnekode avhenger av hvilket fag man har som fag 2.

Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen i studiehåndboka.

Studieretningsemner i statsvitenskap
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd 15 Vår Åpent
POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 15 Vår Åpent
POL3502 Årsaker til krig 15 Høst Åpent
POL3503 Internasjonal politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3507 Policy-analyse 15 Høst Åpent
POL3508 Utenrikspolitikk 15 Høst Åpent
POL3509 Medier, opinion og politisk adferd 15 Høst Åpent
POL3510 Østeuropeiske systemer etter 1740 15 Høst Åpent
POL3511 De katolske og protestantiske kirker i verdenspolitikken 15 Høst* Åpent
POL3512 Sovjetunionen og Russland siden 1917 15 Høst Åpent
POL3513 Politisk økonomi - Governance 15 Høst Åpent
POL3515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia 15 Høst* Åpent
POL3516 Den europeiske union - rural og regional politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3521 Stormakters vekst og fall 15 Høst* Åpent
POL3522 Petroleumsforvaltning: Den norske modellen 15 Høst Åpent

* Emnet undervises ikke studieåret 2016/2017

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Spesialemnene gis normalt en gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et planlagt emne i serien POL3502-POL3522 de første to undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.