course-details-portlet

SOS3520 - Moderne medier og digitalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave
Muntlig eksamen

Faglig innhold

Emnet behandler sentrale problemstillinger knyttet til moderne medier og digitalisering, og tilbyr analytiske redskaper for å kunne tenke kritisk gjennom betydningen av medieutviklingen og digitaliseringen for sosial organisering. Det seneste tiåret har vi sett en ny bølge av digitalisering som har blitt betegnet som "dyp digitalisering". Ulike digitale plattformer, som f.eks. sosiale medier, søkemotorer, strømmeplattformer, innholdsaggregatorer og roboter, har blitt nøkkelarenaer for medie- og samfunnsutviklingen. Digitaliseringsprosesser griper inn i alle aspekter ved sosialt liv og sosial organisering, fra mikrofenomener som identitetsdannelse og intime relasjoner til makrofenomener som økonomi, politikk og sosiale skiller. Naturlig nok har dermed problemstillinger knyttet til digitalisering og moderne medier blitt en del av de fleste av sosiologiens emneområder, men ofte uten at man har hatt redskaper til å reflektere systematisk rundt forholdet mellom det teknologiske/materielle og det sosiale. SOS3520 setter studentene i stand til å gjøre nettopp dette. Emnet vil presentere studentene for nye og aktuelle forskningsbidrag og ta opp aktuelle temaer og debatter relatert til medieutviklingen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
- få kunnskap om internasjonal teoriutvikling på feltet moderne medier og digitalisering, samt om forholdet mellom det teknologiske/materielle og det sosiale
Ferdighetsmål - Studentene skal kunne:
- lære å reflektere systematisk rundt betydningen av medieutvikling og digitalisering for samfunnsutvikling, og kunne reflektere kritisk rundt egenskapene til og betydningen av ulike digitale plattformer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg og deltagelse i øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave og muntlig eksamen. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8533 10.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU