course-details-portlet

SOS3900 - Masteroppgave i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

SOS3900 består av masteroppgaven og obligatorisk deltakelse i masterseminaret. Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et sosiologisk emne fortrinnsvis knyttet til det selvvalgte spesialområdet. Oppgaven i SOS3900 bør ikke overstige 32000 ord. Studenten deltar på det obligatoriske masteroppgaveseminaret.

Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha lært hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid.
- gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling

Ferdighetsmål - studenten skal:
- gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid
- gjennom arbeidet med masteroppgaven ha tilegnet seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og veiledning. Masteroppgaven skrives normalt individuelt, men kan også skrives sammen etter avtale med instituttet. Masteroppgaven skal være i monografiform.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning og godkjent deltakelse på masterseminar

Mer om vurdering

Vurderingsform: Masteroppgaven, presentasjon av masteroppgave i forelesningsform (ca. 30 minutter) og en muntlig prøve. Forelesningen og den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosiologi (MSOS)

Forkunnskapskrav

Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS390 45.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 26.04.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU