course-details-portlet

SOS3900 - Masteroppgave i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et sosiologisk emne fortrinnsvis knyttet til ett av spesialiseringsemnene. Oppgaven skal ha et omfang på 70-80 sider og må ikke overstige 32000 ord (innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg kommer utenom). Studenten må delta på obligatoriske masteroppgaveseminar. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha lært hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid.
  • gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging, datainnsamling, analyse og formidling.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
  • gjennom arbeidet med masteroppgaven ha tilegnet seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og veiledning. Masteroppgaven skrives normalt individuelt, men kan også skrives sammen etter avtale med instituttet. Masteroppgaven skal være i monografiform. Tema for masteroppgaven godkjennes av instituttet. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Masteravtalen leveres innen 15. september i høstsemesteret. Innleveringsfristen for masteroppgaven er 31. mai i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk masterseminar og veiledning

Mer om vurdering

Masteroppgaven, presentasjon av masteroppgave i forelesningsform (ca. 30 minutter) og en muntlig prøve. Forelesningen og den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med inntil ett trinn. Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sosiologi (MSOS)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS390 45.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
06.10.2023

Innlevering
31.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU