SOS3900 - Masteroppgave i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

SOS3900 består av masteroppgaven og obligatorisk deltakelse i masterseminaret. Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et sosiologisk emne fortrinnsvis knyttet til det selvvalgte spesialområdet. Oppgaven i SOS3900 skal være på 70 sider (+/- 10 prosent). Studenten deltar på det obligatoriske masteroppgaveseminaret.

Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- ha lært hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid.
- gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling.

Ferdighetsmål - studenten skal:
- gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
- gjennom arbeidet med masteroppgaven ha tilegnet seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk m.m

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og veiledning. Masteroppgaven skrives individuelt og skal være i monografiform.

Vurderingsform: Masteroppgaven, presentasjon av masteroppgave i forelesningsform (ca. 30 minutter) og en muntlig prøve.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning og godkjent deltakelse på masterseminar

Mer om vurdering

Forelesningen og den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosiologi (MSOS)

Forkunnskapskrav

Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS390 45.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.