Hva lærer jeg

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13

Hva lærer du?

Har du lurt på hvordan vi mennesker påvirker hverandre? Eller hvordan politiske institusjoner påvirker hverdagen din? Velger du femårig lektorutdanning i samfunnsfag, får du muligheten til å finne svar på slike spørsmål samtidig som du lærer hvordan du kan formidle nysgjerrigheten og kunnskapen din videre.

Lektorutdanning i samfunnsfag er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i sosiologi eller statsvitenskap. Programmet gir deg undervisningskompetanse i to fag, hvor det ene skal være enten statsvitenskap eller sosiologi. Det andre undervisningsfaget velger du fra en rekke anbefalte fag. Masteroppgaven skriver du innen ett av samfunnsfagene sosiologi eller statsvitenskap.

Hva handler fagene om?

I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill: Hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan disse påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Statsvitenskapen ser på hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Statsvitenskapens oppgave er ikke bare å gjengi fakta om politiske forhold, men også gi innsikt i sammenhengen mellom disse.