Åpne emner ved Institutt for lærerutdanning

Åpne emner ved Institutt for lærerutdanning

Studenter samarbeider i gruppe. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Åpne emner kan tas av alle som har studierett ved NTNU. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som er interessert i skolerelevant tematikk. Flere av emnene har tematikk knyttet til fagfornyelsen. Emnene er på 7,5 studiepoeng, og gir en innføring i temaene.

Høst

Vår


Opptak til åpne emner

Opptak til åpne emner


Hvis du er student ved NTNU, kan du velge emnene i StudentWeb.

  • Oppmelding til høstemnene er åpen fra 15. juni til 15. september.
  • Oppmelding til våremnene er åpen fra 1. desember til 1. februar.

Hvis du har fullført en grad ved NTNU, kan du søke Emnestudierett etter fullført grad, og velge emnene i StudentWeb når du har fått opptak.


Eksterne kandidater

Som ekstern kandidat må du søke om emnestudierett.

Ta åpne emner høstsemesteret

Søknadsfrist: 15. april.

  • 20 plasser for emnestudierett.
  • Søk via Samordna opptak. Velg «Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier».

Ta åpne emner vårsemesteret

Søknadsfrist: 15. november.

  • 15 plasser for emnestudierett.
  • Søk via NTNUs søknadsweb. Velg «Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier. Årstudium».

Studieveiledning

Studieveiledning

Spør oss om studier på e-post: studier@ilu.ntnu.no

Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.