SOS2000 - Teorier og modeller i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

I dette emner undersøkes ulike forskningsdesign og teorier og modeller i sosiologisk forskning. Kurset er basert på studentenes aktive arbeid med utvikling av problemstilling for bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- kjenne teorier, modeller og forskningsdesign i sosiologi.
Ferdighetsmål - studentene skal:
- lære å begrunne forskningsproblemstillinger sosiologisk og operasjonalisere disse i forskningsdesign, samt reflektere over deres sosiologiske relevans.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer tilsvarende 4 timer per uke i første halvdel av semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter i det semesteret emnet undervises. Vurderingsform: Hjemmeeksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle kurs som arrangeres i forbindelse med emnet er obligatoriske

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

SOS1000 eller SOS1001 og SOS1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.