course-details-portlet

SOS3001 - Sosiologisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgaveinnlevering med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgaveinnlevering med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet behandler hovedretninger innen sosiologisk teori og nyere teoretiske diskusjoner/debatter og spørsmål. Den skriftlige oppgaven skal være en selvstendig behandling av 1) en eller flere teoretikere, teorier eller perspektiver fra kurset, 2) en kritisk diskusjon av et samtidig fenomen/ case/ hendelse i lys av sosiologiske teorier/ perspektiver, eller 3) faghistoriske problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • ha kunnskap om fagtradisjonen i sosiologidisplinen, inkl. relasjon til samfunnshistoriske kontekster.
 • ha inngående kunnskap om klassiske og moderne sosiologiske teorier og perspektiver.
 • ha kunnskap om de sentrale samtidige diskusjonene innen sosiologifaget.

Ferdighetsmål - studenten skal:

 • gjenkjenne forskjellige teoretiske posisjoner i faglige tekster, og forstå implikasjonene av disse.
 • kunne sammenfatte, analysere og kritisere sosiologiske teorier og perspektiver.
 • kunne presentere sosiologiske teorier og perspektiver muntlig og skriftlig.
 • kunne utvikle egne teoretiske analyser.
 • kunne veilede studenter/ fagfellers arbeid med teoretiske spørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer/ forelesninger 6 timer pr. uke.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i gruppearbeid, seminarer, framlegg, medstudentrespons og feltturer

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave og muntlig eksamen. Den muntlige eksamen omfatter både oppgaven og pensum. Muntlig blir brukt til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Forkunnskapskrav

45 studiepoeng i sosiologi inkludert SOS1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS310 15.0
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgaveinnlevering med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgaveinnlevering med justerende muntlig 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
20.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgaveinnlevering med justerende muntlig 100/100

Utlevering
14.05.2024

Innlevering
28.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU