course-details-portlet

POL3001 - Demokratiteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter definisjoner av og forutsetninger for demokrati, forankret i vestlig politisk teori. Videre drøftes forholdet mellom individ og stat, konstitusjoner og individuelle rettigheter.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha kunnskap om definisjoner av og forutsetninger for demokrati forankret i vestlig politisk teori
  • ha kunnskap om forholdet mellom individer og stat, konstitusjoner og individuelle rettigheter.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • drøfte teorier om demokrati både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/gruppearbeid tilsvarende 4 timer pr. uke. Emnet kan undervises intensivt i første halvdel av semesteret. Studentene forventes å delta i undervisningsaktiviteter, inkludert presentasjoner, og studentene må levere obligatoriske oppgaver. Undervisningen gis på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk gruppeaktivitet. Nærmere krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave som svarer på en gitt oppgave. Lengde på semesteroppgave: 8500-9000 ord. Studenter som ikke består den obligatoriske gruppeaktiviteten vil ikke få anledning til å levere semesteroppgave.

Forkunnskapskrav

45 studiepoeng statsvitenskap inkludert SOS1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL300 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
16.10.2023

Innlevering
20.10.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU