course-details-portlet

POL3001 - Demokratiteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter definisjoner av og forutsetninger for demokrati, forankret i vestlig politisk teori. Videre drøftes forholdet mellom individ og stat, konstitusjoner og individuelle rettigheter.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal
-ha kunnskap om definisjoner av og forutsetninger for demokrati forankret i vestlig politisk teori
-ha kunnskap om forholdet mellom individer og stat, konstitusjoner og individuelle rettigheter.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
-drøfte teorier om demokrati både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/gruppearbeid tilsvarende 4 timer pr. uke. Emnet kan undervises intensivt i første halvdel av semesteret. Studentene forventes å delta i undervisningsaktiviteter, inkludert presentasjoner, og studentene må levere obligatoriske oppgaver.

Undervisningen gis på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk gruppeaktivitet. Nærmere krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Form of assessment: Term paper responding to a given prompt. Length of term paper: 8500-9000 words. Students that do not pass the obligatory group activity will not be allowed to deliver a term paper.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

45 studiepoeng statsvitenskap inkludert SOS1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL300 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 23.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 07.04.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU