POL3001 - Demokratiteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 40/100
Hjemmeeksamen 60/100

Faglig innhold

Emnet omfatter definisjoner av og forutsetninger for demokrati, forankret i vestlig politisk teori. Videre drøftes forholdet mellom individ og stat, konstitusjoner og individuelle rettigheter.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal
-ha kunnskap om definisjoner av og forutsetninger for demokrati forankret i vestlig politisk teori
-ha kunnskap om forholdet mellom individer og stat, konstitusjoner og individuelle rettigheter.
Ferdighetsmål – studenten skal kunne
-drøfte teorier om demokrati både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/gruppearbeid tilsvarende 4 timer pr. uke. Emnet undervises intensivt i første halvdel av semesteret. Undervisningen gis på engelsk. Det forventes at studentene deltar i de aktivitetene og presentasjonene som inngår i kurset.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Det vil gis to hjemmeeksamener i emnet. Begge hjemmeeksamener må tas på nytt ved gjentak.

Forkunnskapskrav

45 studiepoeng statsvitenskap inkludert SOS1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL300 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 40/100

Utlevering
18.09.2017

Innlevering
19.09.2017

Høst ORD Hjemmeeksamen 60/100

Utlevering
25.10.2017

Innlevering
27.10.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 40/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.