SOS3004 - Kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I forelesninger presenteres og diskuteres den kvalitative samfunnsforskningens egenart, samt ulike kvalitative datageneringsprinsipper og prinsipper for analyse. Kurset legger vekt på en refleksjon over hvordan de ulike prinsippene kan produsere ulike typer kvalitative data. I øvingsopplegget får studentene praktisk trening i kvalitativ datagenerering. Noen øvinger vil være basert på framlegg av forskningsartikler og kapitler i plenum.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha innsikt i prinsipper for kvalitative forskningsmetoder.
- ha kjennskap til utfordringer knyttet til bruk av ulike kvalitative forskningsmetoder

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- bruke ulike kvalitative metoder for datagenerering og analyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger tilsvarende 4 timer per uke, etter spesifisert forelesningsplan. Vurderingsform: Individuell semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger og deltakelse i undervisning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

SOS1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3002 7.5 01.08.2006
SOS3007 7.5 01.09.2014
SOS3052 7.5 01.09.2008
SVSOS315 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.