course-details-portlet

SOS3004 - Kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I forelesninger presenteres og diskuteres den kvalitative samfunnsforskningens egenart, samt ulike kvalitative datageneringsprinsipper og prinsipper for analyse. Kurset legger vekt på en refleksjon over hvordan de ulike prinsippene kan produsere ulike typer kvalitative data. I øvingsopplegget får studentene praktisk trening i kvalitativ datagenerering. Noen øvinger vil være basert på framlegg av forskningsartikler og kapitler i grupper og/eller i plenum.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha innsikt i prinsipper for kvalitative forskningsmetoder.
  • ha kjennskap til utfordringer knyttet til bruk av ulike kvalitative forskningsmetoder.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne bruke ulike kvalitative metoder for datagenerering og analyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar tilsvarende 4 timer per uke, etter spesifisert forelesningsplan.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger og deltakelse i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell oppgave.

Forkunnskapskrav

SOS1002 eller IDRSA1016/IDRSA1017 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3002 7.5 VÅR 2006
SVSOS315 7.5 VÅR 2006
SOS3052 7.5 HØST 2008
SOS3007 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
17.11.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
26.04.2024

Innlevering
10.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU