course-details-portlet

SAM1020 - Medborgerutdanning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet inneholder undervisning i sentrale samfunnsfaglige emner med relevans for undervisning i medborgerskap blant annet; demokrati, politisk deltagelse, velferd, moderne medier, politisk/sosial inklusjon og eksklusjon, migrasjon, likestilling og betydninger av kjønn. Undervisningsopplegget i SAM1020 skal bidra til å gi studentene teoretisk og empirisk kunnskap om tema medborgerskap i skolen. Det vil også bli lagt vekt på å at studentene skal bruke forskningslitteraturen i emnet til å belyse erfaringer de selv tar med seg fra praksisperiodene i skolen i dette semesteret.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • tilegne seg forskningsbasert kunnskap som skal gi grunnlag for å utvikle elever i skolen for medborgerskap gjennom engasjement, sosial og politisk deltakelse

Ferdighetsmål - studentene skal kunne:

  • utvikle ferdigheter i akademisk skriving og samfunnsvitensskaplig refleksjon ved å lese forskningslitteratur til å problematisere og drøfte aktuelle problemstillinger om medborgerskapsutdanning.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger som vil inkludere krav til forberedelser og etterarbeid. Kurset organiseres fleksibelt slik at de undervisningsaktivitetene som krever tilstedeværelse primært foregå i de ukene studentene ikke er i praksis i femte semester. Tre obligatoriske innleveringer av skriftlige oppgaver/arbeidskrav. Ett av arbeidskravene vil knyttes til første praksisperiode der det vil legges opp til at en skal bruke pensum i emnet til å drøfte erfaringer fra praksis i skolen, mens to av arbeidskravene vil være lagt opp som øvinger til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tre obligatoriske arbeidskrav knyttet til semesteroppgaven

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til femårig lektorutdanning

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS1020 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
14.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
24.04.2023

Innlevering
26.04.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU