course-details-portlet

IDR3921 - Masteroppgave i idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et tema innenfor idrettsvitenskap. Oppgaven skal ha et omfang på 50-55 sider og må ikke overstige 22 000 ord (innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg kommer utenom). Masteroppgaven kan utformes som en monografi eller utformes som en vitenskapelig artikkel til et forhåndsdefinert tidsskrift. Dersom oppgaven skrives som en artikkel, skal artikkelen følges av en utdypende tekst (kappe - sammenbinding på inntil ca. 5000 ord).

Studenten må delta på obligatoriske masterseminar. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor de forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for studenter som ønsker å levere en masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • lære hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid.
  • gjennom masteroppgaveseminar og veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging, datainnsamling, analyse og formidling.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
  • gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegne seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og veiledning. Tema for masteroppgaven godkjennes av instituttet. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Masteravtalen leveres innen 10. januar i vårsemesteret. Oppgaven har tidsfrist og må leveres inn senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er levert. Innleveringsfristen for oppgaven blir dermed 6. juni i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Masteroppgaveseminar og veiledning

Mer om vurdering

Den muntlige prøven kan justere karakteren med inntil ett trinn. Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergraden i idrettsvitenskap eller 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før en begynner på denne oppgaven

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
06.10.2023

Innlevering
31.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU