course-details-portlet

POL2900 - Bacheloroppgave i statsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennom arbeidet med prosjektoppgaven studere i dybden et avgrenset og selvvalgt tema innenfor en av de fire disiplinene - internasjonal politikk, komparativ politikk, politisk adferd og/ eller offentlig politikk og administrasjon. Det vil bli gitt veiledning av oppgaven. I forbindelse med undervisningen vil det bli holdt både obligatoriske og valgfrie kurs. I tillegg trenes studenten gjennom skriving og presentasjon av oppgaven i 'vitenskapelig tenkemåte'.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • kunne arbeide selvstendig med faglige spørsmål
 • kunne skrive et faglig arbeid (bacheloroppgave) som oppfyller de grunnleggende kravene til vitenskapelig framstilling og argumentasjon
 • kunne reflektere over og velge hvilke(n) teoretisk og metodisk tilnærming som er mest formålstjenlig å bruke for å kunne besvare en gitt problemstilling

Ferdighetsmål - studentene skal kunne:

 • avgrense fordypningstema, formulere en problemstilling, gjennomføre en faglig forsvarlig analyse og rapportere i form av en bacheloroppgave
 • presentere eget faglige arbeid
 • delta i kritiske, faglige diskusjoner om eget arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, kurs og individuell veiledning. Deler av kurset vil bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering av prosjektskisse samt deltakelse på obligatoriske kurs

Mer om vurdering

Vurderingsform: Oppgave med justerende muntlig eksamen. Muntlig eksamen brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Oppgavens omfang: 6500-8000 ord.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
20.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU