SOS2006 - Arbeid og organisasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier om arbeid, organisasjon, arbeidsmiljø og arbeidsmarkedsforhold. Fagstoffet blir drøftet og illustrert gjennom eksempler både fra privat og offentlig virksomhet, med særlig vekt på tidsaktuelle endringer og utviklingstrekk. I emnet vil det i tillegg bli gitt tilbud om veiledning til de som skal skrive bacheloroppgave i sosiologi samme semester. Denne veiledningen er også åpen for de som kun tar SOS2900, og skal skrive bacheloroppgave innenfor arbeid og organisasjon. Vi anbefaler imidlertid at bacheloroppgaven tas samtidig med spesialiseringsemnet i siste semester av bachelorstudiet i sosiologi. Mer informasjon blir gitt ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- gjennom presentasjon og gjennomgang av sentrale teorier og tilnærmingsmåter få en grunnleggende sosiologisk forståelse av området arbeid og arbeidsorganisasjoner.

Ferdighetsmål - studentene skal kunne:
- bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen området arbeidsliv og organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar 2-4 timer per uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises. Vurderingsform: Hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på relevante seminar og godkjent(e) øvingsoppgave(r)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS1003 7.5 01.09.2011
SOS1015 7.5 01.09.2011
SOS2003 7.5 01.09.2011
SVSOS120 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.