course-details-portlet

SOS3521 - Ulikhet, velferd og integrering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset problematiserer de sosiologiske kjernespørsmål knyttet til ulikhet, velferd og integrering, og hvordan disse begrepene er relaterte til hverandre. Undervisningen fokuserer først og fremst på sentrale teoretiske perspektiver og teorier, men presenterer også empiriske bidrag, både fra det norske og det internasjonale samfunnet. Det legges videre vekt på å forankre diskusjonene i analyser av vår tids samfunnsutfordringer, for eksempel velferdsstatens fremtid, migrasjon, kriminalitet, fattigdom, arbeidsliv og byområder. Kurset kombinerer teoretiske analyser med studentenes egne empiriske undersøkelser, spesielt gjennom arbeidet med semesteroppgavene.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha forståelse for sentrale sosiologiske perspektiver på ulikhet, velferd og integrering.
  • ha kjennskap til sentral empirisk forskning på de tre feltene, både nasjonalt og internasjonalt.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne gjennomføre egne analyser av ulikhet, velferd og integrering i det samtidige samfunnet.
  • kunne presentere egne analyser, både muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset kombinerer forskjellige undervisningsaktiviteter (forelesninger, seminarer, presentasjoner, ekskursjoner og annet). Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av semesteroppgaveskisse, deltakelse på utvalgte seminarer, framlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave med justerende muntlig eksamen. Den muntlige eksamen omfatter både oppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8534 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
26.11.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
10.05.2024

Innlevering
24.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU