Kontakt

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13

Kontakt

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med:

 • generelle spørsmål om studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • fremdrift i studiet
 • utfordringer i studiehverdagen
 • tilrettelegging
 • utenlandsopphold
 • permisjon
 • videre studier
 • jobbmuligheter

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13

– Kontakt

OBS: Våren 2021 skal veiledning av studenter som hovedregel skje digitalt eller over telefon. Send e-post til veilederen for ditt studieprogram og gjør en avtale for dette. 

I enkelte tilfelle kan studieveiledning skje fysisk, på et av instituttets møterom, men kun etter avtale på forhånd. Instituttkontoret er stengt og kun de som har avtale og møtes av en studieveileder har adgang. 

Trenger du mer informasjon?

Den femårige lektorutdanningen i samfunnsfag er et tverrfaglig studium og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning. Trenger du mer informasjon bør du først avklare om du har et spørsmål om undervisningsfagene eller til lærerutdanningen som profesjonsutdanning. For spørsmål om undervisningsfagene kan du kontakte studieveileder ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. For spørsmål mer rettet mot det å bli lærer kan du kontakte Institutt for lærerutdanning.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med:

 • generelle spørsmål om studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • fremdrift i studiet
 • utfordringer i studiehverdagen
 • tilrettelegging
 • utenlandsopphold
 • permisjon
 • videre studier
 • jobbmuligheter

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

 • For deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning

Studentdemokratiet

Her kan du lese om studentdemokratiet ved NTNU