course-details-portlet

SOS3005 - Kvantitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter anvendt statistisk dataanalyse med både kontinuerlige variabler og kategorivariabler. Hovedvekten legges på hvordan vanlig (OLS) regresjon kan brukes til å analysere både lineære og kurvelineære sammenhenger mellom et sett med forklaringsvariabler (X) og en kontinuerlig avhengige variabler (Y). Det vil også bli gitt en innføring i logistisk regresjon.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • kunne lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur der regresjonsmodeller benyttes.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne gjennomføre analyser ved hjelp av de analysemodellene det undervises i.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger tilsvarende 2 timer pr. uke, og øvinger/seminar med veiledning tilsvarende 2 timer pr. uke. Enkelte forelesninger kan komme til å bli holdt på engelsk.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave.

Forkunnskapskrav

SOS1002 eller IDRSA1016/IDRSA1017 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Foreligger ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3003 7.5 HØST 2010
IDR3024 7.5 HØST 2010
SOS8003 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Organisasjons/arbeidslivsfag
  • Medier og kommunikasjon
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
07.05.2024

Innlevering
21.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU