SOS3005 - Kvantitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter anvendt statistisk dataanalyse med både kontinuerlige variabler og kategorivariabler. Hovedvekten legges på hvordan vanlig (OLS) regresjon kan brukes til å analysere både lineære og kurvelineære sammenhenger mellom et sett med forklaringsvariabler (X) og en kontinuerlig avhengige variabler (Y). Det vil også bli gitt en innføring i logistisk regresjon.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- kunne lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur der regresjonsmodeller benyttes.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- gjennomføre analyser ved hjelp av de analysemodellene det undervises i.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger tilsvarende 2 timer pr. uke, og øvinger/seminar med veiledning tilsvarende 2 timer pr. uke. Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave.

Forkunnskapskrav

SOS1002 eller IDRSA1004 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Foreligger ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR3024 7.5 01.09.2010
SOS3003 7.5 01.09.2010
SOS8003 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.