SOS1001 - Samfunnsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sosiologiske perspektiver og teorier om sosiale fenomener, både på samfunns- og individnivå. Emnet dekker både klassisk og moderne sosiologiske perspektiver og bidrag.
Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- kjenne til den sosiologiske faghistorien; hvordan faget oppstod og har utviklet seg, og hva som er fagets posisjon i dag, både i et norsk og et internasjonalt perspektiv.
- kjenne til de viktigste klassiske/moderne sosiologiske teoriene og perspektivene.
- kjenne til ulike prinsipper for å kategorisere sosiologiske perspektiver og teorier.
- kjenne til særtrekk ved det norske sosiologifaget.

Ferdighetsmål - studenten skal:
- kunne plassere sosiologiske arbeider i en faghistorisk kontekst og en perspektiv-kontekst.
- kunne sammenfatte sentrale teoretiske bidrag, både skriftlig og muntlig.
- kunne anvende ulike sosiologiske perspektiver i egne analyser av den samtidige samfunnsstrukturen og samfunnsendringer.
- vise evne til kritisk refleksjon over teorier om samfunnsstruktur og samfunnsendring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Øvinger 2 timer pr. uke. Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret. Den obligatoriske aktiviteten kan bare gjennomføres i vårsemesteret. Antall og krav oppgis ved semesterstart. Vurderingsform: 5 timers skriftlig prøve.


Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) øvingsoppgave(r).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS106 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 06.12.2017 09:00 Datasal 10349 , Hall B
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.