Studiemiljø

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på. Å være lektorstudent er spennende, lærerikt, morsomt og sosialt.

Finn en studentaktivitet

Læringsmiljøet

Du får møte medstudentene dine i mange ulike læringsmiljø. Undervisningen på fagstudiene dine er forelesninger i auditorier, mens du i de praktisk-pedagogiske fagene også vil få klassefølelse gjennom å jobbe i mindre grupper og gjennom seminarundervisning.  

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Praksis i skolen

I lektorutdanningen er praksis en sentral del. Du vil gjennom praksisperiodene lærer du å formidle kunnskap til elevene og du får øvd deg på hvordan det er å undervise faget i skolen.  

Det sosiale studiemiljøet

Som student kan du delta på mange ulike sosiale aktiviteter. Studentene arrangerer jevnlig sammenkomster gjennom hele studiet og mange velger å engasjere seg i studentfrivilligheten. 

Linjeforeningen for lektorutdanningene

Erudio er linjeforeningen for lektorutdanningene på campus Dragvoll. Erudio samler lektorstudenter på tvers av kull og fag. De arrangerer en rekke sosiale og faglige arrangementer, som månedlige quizer, faglige foredrag, ball og tur til Åre, som du kan være med på.

Erudio sørger også for at du som ny lektorstudent får en sosial og hyggelig start på studiet i fadderuka.  

Se alle episodene av Guttastemning nå!

Se alle episodene av Guttastemning nå!