course-details-portlet

PPU4611 - Praksis 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av praksisopplæringen i lektorutdanningen, og ett av i alt fire praksisemner. Omfanget av praksis 1 er 15 timer i klasserommet, 2 timer SIL-kurs og 2x60 min veiledning. Dette regnes som 5 av de 100 dagene av studiets praksis.

Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis og teorien som inngår i studiet. All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal i løpet av praksisopplæringen ha praksis både i grunnskolen fra 8. trinn og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike studieprogrammer i løpet av praksisopplæringen.

I Praksis 1 skal studenten få erfaring med klasserommet gjennom systematisk observasjon og kommunikasjon med elever og lærere. I dette emnet legges det særlig vekt på klasserommet som kollektivt fellesskap for faglig, sosial og demokratisk læring og danning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har innsikt i faktorer som påvirker fellesskapet og skaper grunnlag for læring
  • har innsikt i ulike perspektiver på klasseledelse

Ferdigheter

Studenten kan gjennomføre systematisk observasjon i klasserom/verksted.

Generell kompetanse

Studenten kan samarbeide og kommunisere med medstudenter, elever og lærere.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i høstsemesteret for lektorutdanninga i geografi, idrett og språk med engelsk, fransk og tysk, og vårsemesteret for lektorutdanninga i realfag, historie, samfunnsfag og språk med nordisk.

All praksis er obligatorisk. Praksis 1 inneholder en observasjonspraksis som skal gjennomføres i grupper. For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teoretiske perspektiver og refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kurs i skolens indre liv
  • Praksisprofil
  • Veiledningssamtaler
  • 15 timer observasjon

Mer om vurdering

Sluttvurdering i emnet forutsetter innlevert og godkjent praksisprofil. Dersom praksis vurderes til ikke bestått, har studenten adgang til ny praksisperiode ytterligere en gang. Ved ny praksis kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU