course-details-portlet

POL3521 - Stormakters vekst og fall

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i skiftende stormaktsforhold gjennom tidene. Det drøfter hvordan stormakter har avløst hverandre som ledende internasjonale aktører og hva som har ført til at noen har vokst mens andre har falt. Det setter søkelys på prosesser som har betydning for politisk og økonomisk utvikling og drøfter hvordan disse prosessene kan bidra til å forme forholdet mellom stormaktene. Emnet vil også drøfte hvordan stormaktenes antall og adferd definerer det internasjonale systemets natur.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • ha kunnskap om hvilke faktorer som påvirker konkurransen om og fordelingen av internasjonale kapabiliteter og ressurser
 • ha kunnskap om historie, styresett og utenrikspolitisk orientering til utvalgte stormakter
 • ha kunnskap om teorier for økonomisk vekst, statusutvikling og langsiktig endring i det internasjonale systemet

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

 • behandle spørsmål og temaer som tas opp i undervisningen i en selvstendig analyse som er forankret i faglitteraturen og i relevant empiri og som fyller kravene til vitenskapelig forfatterskap
 • drøfte og reflektere over eget skriftlig arbeid og tema som tas opp i undervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Fremlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: semesteroppgave og muntlig eksamen. Semesteroppgavens lengde: 6000-8000 ord. Muntlig eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng, inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL344 15.0 HØST 2014
POL8519 10.0 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag
 • Samfunnskunnskap
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU