POL3521 - Stormakters vekst og fall

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i skiftende stormaktsforhold gjennom tidene. Det drøfter hvordan stormakter har avløst hverandre som ledende internasjonale aktører og hva som har ført til at noen har vokst mens andre har falt. Det setter søkelys på prosesser som har betydning for politisk og økonomisk utvikling og drøfter hvordan disse prosessene kan bidra til å forme forholdet mellom stormaktene. Emnet vil også drøfte hvordan stormaktenes antall og adferd definerer det internasjonale systemets natur.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
-ha kunnskap om hvilke faktorer som påvirker konkurransen om og fordelingen av internasjonale kapabiliteter og ressurser
-ha kunnskap om historie, styresett og utenrikspolitisk orientering til utvalgte stormakter
-ha kunnskap om teorier for økonomisk vekst, statusutvikling og langsiktig endring i det internasjonale systemet
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
-behandle spørsmål og temaer som tas opp i undervisningen i en selvstendig analyse som er forankret i faglitteraturen og i relevant empiri og som fyller kravene til vitenskapelig forfatterskap
-drøfte og reflektere over eget skriftlig arbeid og tema som tas opp i undervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: semesteroppgave og muntlig eksamen. Semesteroppgavens lengde: 6000-8000 ord. Muntlig eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng, inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL8519 10.0 01.09.2014
SVPOL344 15.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
16.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.