course-details-portlet

POL3515 - Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset fokuserer hovedsakelig på østasiatisk politikk og samfunn. Hovedfokuset ligger på tiden etter den kalde krigen, framveksten av tekno-økonomisk dynamikk i Øst-Asia, framveksten av multilaterale institusjoner, østasiatiske "verdiers" forhold til vestlige "verdier", krigen mot terrorisme, fremveksten av Kina og dets komplekse forhold til Japan og USA, og de østasiatiske landenes forhold til Europa. Kurset gir også en innsikt i de innenrikspolitiske systemene i Japan, Kina og Korea. Det tar også for seg forskjellige scenarioer for den asiatiske regionalpolitikken og de forskjellige lands innenrikspolitikk og regionens plass i, og innvirkning på, det globale politiske systemet i vårt århundre.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
-ha kunnskap om hvordan teori og empiri knyttes sammen i statsvitenskapelige forskningsarbeider innenfor feltet Øst-Asia og internasjonal politikk
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
-behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse som fyller kravene til vitenskapelig skriving.
-muntlig drøfte og reflektere over eget skriftlig arbeid og tema som tas opp i undervisningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Bokpresentasjon

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Lengde på semesteroppgave: 6000-8000 ord. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgave og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 15.11.2019

Innlevering 29.11.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU