course-details-portlet

POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et statsvitenskapelig tema fortrinnsvis knyttet til et av spesialiseringsemnene i masterprogrammet. Oppgaven skal ha et omfang på 70-80 sider og bør ikke overstige 32000 ord (innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg kommer utenom). Masteroppgaven skal gjennomføres som et individuelt arbeid og skal være i monografiform. Studenten må delta på obligatoriske masterseminar. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha teoretisk dybdekunnskap innenfor det avgrensede forskningstemaet
  • lære hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid
  • gjennom obligatoriske masterseminar og veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging, datainnsamling, analyse og formidling

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid
  • gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegnet seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk, m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masterseminar og individuell veiledning. Tema for masteroppgaven godkjennes av instituttet. Alle masterstudenter skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Masteravtalen leveres innen 15. september i høstsemesteret, og innleveringsfristen er 31. mai i påfølgende vårsemester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk masterseminar og individuell veiledning

Mer om vurdering

Vurderingsform: Masteroppgave og muntlig prøve. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med inntil ett trinn. Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Statsvitenskap (MPOL)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL390 45.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
25.09.2023

Innlevering
31.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
17.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU