SOS2010 - Ulikhet og velferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier om sosial ulikhet og hvordan samspillet mellom velferdsstat og ulike institusjoner produserer integrering eller økt ulikhet. Politikkens rolle i forhold til ulike medborgerroller, fordelingen av goder og levekår, livssjanser, marginalisering og integrering vil bli belyst med eksempler fra utdanning, familie og arbeidsliv, og relatert til både lokale, regionale, nasjonale og globale kontekster. I emnet vil det i tillegg bli gitt tilbud om veiledning til de som skal skrive bacheloroppgave i sosiologi samme semester. Denne veiledningen er også åpen for de som kun tar SOS2900, og skal skrive bacheloroppgave innenfor ulikhet og velferd. Vi anbefaler imidlertid at bacheloroppgaven tas samtidig med spesialiseringsemnet i siste semester av bachelorstudiet i sosiologi. Mer informasjon blir gitt ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- gjennom presentasjon og gjennomgang av sentrale teorier og tilnærmingsmåter få en grunnleggende sosiologisk forståelse av hvordan sosial ulikhet oppstår, motvirkes og sosial integrering oppnås gjennom velferdsstatens institusjoner og familie i Norge og i andre velferdsregimer.

Ferdighetsmål - studentene skal kunne:
- bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen området sosial ulikhet, familie og velferd.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar 2-4 timer per uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet det semesteret emnet undervises. Vurderingsform: Hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på relevante seminarer og godkjent(e) øvingsoppgave(r)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.