course-details-portlet

SOS2010 - Ulikhet og velferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier om sosial ulikhet og hvordan velferdsstat og ulike institusjoner produserer integrering eller økt ulikhet. Fordeling av goder og levekår, livssjanser, marginalisering og integrering vil bli belyst med eksempler fra utdanning, familie, arbeidsliv, helse, migrasjon m.m. og relatert til både lokale, regionale, nasjonale og globale kontekster. Det vil variere noe fra år til år hvilke tema og eksempler som blir lagt mest vekt på.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • gjennom presentasjon og gjennomgang av sentrale teorier og tilnærmingsmåter få en grunnleggende sosiologisk forståelse av hvordan sosial ulikhet oppstår og motvirkes, i ulike kontekster og velferdsregimer.

Ferdighetsmål - studentene skal:

  • kunne bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen området sosial ulikhet og velferd.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar 4 timer per uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Det er kun mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på relevante seminarer og godkjent(e) øvingsoppgave(r)

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU