course-details-portlet

SOS3519 - Organisasjoner og arbeid i det moderne samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Dette kurset gir teoretisk og empirisk innsikt i samtidens utfordringer for organisasjoner, arbeid og det moderne samfunnet. Fokuset er på samfunnsmessige perspektiver og vil bygge på forskning fra ledende forskere på feltet. Kurset egner seg for masterstudenter i sosiologi og statsvitenskap, studenter på Masterprogrammet i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid og lektorstudenter i samfunnsfag. Emnet er designet slik, at det komplementerer de andre emnene i disse studieprogrammene ved at det byr på et organisasjons- og arbeidsperspektiv på temaene som gjennomgås.

Emnet gir innsikt i oppdaterte analytiske verktøy for å forstå de forskjellige rollene organisasjoner og arbeid spiller i det moderne samfunnet og deres forskjellige områder. Deretter diskuteres organisasjoner og arbeid i konteksten av ulike temaer som kan inkludere utdanning, politikk, næringsliv og økonomi, offentlig forvaltning, digitaliseing, sosialt arbeid, kjærlighet og familie, inklusjon/eksklusjon, samfunnsmessig differensiering, ulikhet og velferd.

Det er spesielt egnet for studenter som ønsker å skrive masteroppgaver med et samfunnsmessig perspektiv på organisasjoner og arbeid, men kan også brukes som utgangspunkt for fordypning i relasjoner mellom organisasjoner, arbeidsliv og det moderne samfunnet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studentene skal:

  • få forståelse av hvordan man kan analysere organisasjons- og arbeidsstrukturer og -prosesser og dets rolle i og for det moderne samfunnet.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne gjennomføre en analyse av en problemstilling knyttet til kursets tema.
  • diskutere eget og andres arbeid i muntlig form.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Om emnet tilbys eller ikke, avhenger også av instituttets øvrige ressurssituasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg med støtteark

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave med justerende muntlig eksamen. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8532 10.0 HØST 2019
SOS3607 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
26.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
10.05.2024

Innlevering
24.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU