course-details-portlet

SOS3519 - Internasjonale perspektiver på arbeid og velferdsstat

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave
Muntlig eksamen

Faglig innhold

Dette kurset gir teoretisk og empirisk innsikt i samtidens utfordringer på arbeid- og velferdsstatsfeltet. Fokuset skal være på internasjonale sammenligninger og vil bygge på forskning fra ledende forskere på feltet. Kurset egner seg for masterstudenter i sosiologi/statsvitenskap og lektorstudenter i samfunnsfag. Det er spesielt egnet for studenter som ønsker å skrive masteroppgaver med et komparativt perspektiv på arbeid- og/eller velferdsstat, men kan også brukes som utgangspunkt for fordypning i enkelte lands organisering av arbeidsliv og velferdsstat.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studentene skal få:
-forståelse av hvordan samspillet mellom arbeidslivets krav og velferdsstatens utforming foregår i ulike land
Ferdighetsmål - studenten skal:
-kunne gjennomføre en analyse av en problemstilling knyttet til kursets tema
-diskutere eget og andres arbeid i muntlig form


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Om emnet tilbys eller ikke, avhenger også av instituttets øvrige ressurssituasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave og muntlig eksamen. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8532 10.0 01.09.2019
SOS3607 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU