course-details-portlet

SOS3519 - Arbeid, autonomi og regulering i det norske og internasjonale samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset tar utgangspunkt i arbeid som et sosiologisk kjernespørsmål, ulike forståelser av hva arbeid er og hvordan disse er påvirket av utviklingen innen organisasjoner og samfunn. Undervisningen fokuserer på sentrale teoretiske perspektiver, men presenterer også empiriske bidrag fra det norske og det internasjonale samfunnet. Det blir lagt vekt på å forankre diskusjonene i analyser av den norske modellen for organisering av arbeidslivet (autonomi, velferd, partssamarbeid og regulering), og hvordan denne modellen er satt under press av samfunnsutfordringer slik som globalisering og prekarisering av arbeidsvilkår. Gjennom arbeidet med semesteroppgaven får studentene mulighet til å gå mer i dybden på utvalgte tema.

Kurset passer for masterstudenter i sosiologi/statsvitenskap, studenter på Masterprogrammet i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid og lektorstudenter med spesialisering i samfunnskunnskap. Det er spesielt egnet for studenter som ønsker å skrive masteroppgaver med et samfunnsmessig perspektiv på arbeid og organisasjoner, men kan også brukes som utgangspunkt for fordypning i relasjoner mellom organisasjoner, arbeidsliv og velferd.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha forståelse for sentrale sosiologiske perspektiver på arbeid, organisering og regulering av arbeid
  • hvordan den norske modellen for organisering av arbeid og arbeidsliv er satt under press fra vår tids samfunnsutfordringer
  • ha kjennskap til sentral empirisk forskning på disse feltene, både nasjonalt og internasjonalt

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne gjennomføre en selvstendig analyse relatert til kursinnholdet
  • kunne presentere egne analyser, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Kurset kombinerer forskjellige undervisningsaktiviteter (forelesninger, seminarer, presentasjoner og annet). Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av semesteroppgaveskisse, deltakelse på utvalgte seminarer, framlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave med justerende muntlig eksamen. Muntlig eksamen omfatter både oppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8532 10.0 HØST 2019
SOS3607 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU