SOS3901 - Masteroppgave i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et sosiologisk emne fortrinnsvis knyttet til et av de selvvalgte emnene (SOS3601 osv.). Oppgaven skal være på 50 sider (+/- 10 prosent). Studenten deltar på det obligatoriske masteroppgaveseminaret. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal
- ha lært hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid
- gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling

Ferdighetsmål - studenten skal
- gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid
- gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegne seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og veiledning. Masteroppgaven skrives individuelt og i monografiform. Instituttets faglærere presenterer tema for masteroppgaver ved starten av hvert semester. Den enkelte student får godkjent egne forslag. Tema for masteroppgaven godkjennes av instituttet. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Masteravtalen leveres innen 10. januar i vårsemesteret. Oppgaven har tidsfrist og må leveres inn senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er levert. Innleveringsfristen for masteroppgaven er 6. juni i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk masterseminar og veiledning

Mer om vurdering

Muntlig prøve kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Sosiologi (MSOS)

Forkunnskapskrav

Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS390 30.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.