Institutt for teknisk kybernetikk

Vitenskapelig ansatte

Ledelse

Fast vitenskapelig ansatte

Professor II og førsteamanuensis II (deltidsstillinger)

Professor emeritus

Postdoktorer og forskere

Professorer og forskere ved samarbeidende institutter