Vitenskapelig ansatte

Institutt for teknisk kybernetikk

Vitenskapelig ansatte

Ledelse

Fast vitenskapelig ansatte

Professor II og førsteamanuensis II (deltidsstillinger)

Professor emeritus

Postdoktorer og forskere (midlertidige ansatte)

Professorer og forskere ved samarbeidende institutter