Bakgrunn og aktiviteter

Bjarne Foss er prorektor for forskning ved NTNU fra 1. august 2017.

Prorektor for forskning ved NTNU har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og forskningsstrategi ved universitetet. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer prorektor for forskning NTNUs internasjonale aktiviteter.


Bjarne Foss har vært professor ved Institutt for teknisk kybernetikk siden 1989. Foss har ph.d. i teknisk kybernetikk fra NTNU. Han har vært hovedveileder for 31 ph.d. kandidater, publisert 300 vitenskapelige artikler og vært grunder for to oppstartsselskaper.

Se full CV på Foss’ engelske profilside.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner