Bakgrunn og aktiviteter

Tor Onshus (1951) er professor ved Institutt for teknisk kybernetikk siden 1987. Han er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk og har en doktorgrad i teknisk kybernetikk fra NTH. Han er ansatt som professor i instrumenteringsteknikk ved samme institutt.

Se mer informasjon på denne siden: www.itk.ntnu.no/ansatte/Onshus_Tor/

Onshus har i tillegg til å være instituttstyrer også vært dekan ved fakultetet for en kortere periode. Han har i alt vesentlig jobbet med sikkerhetssystemer og sikkerhetsfunksjoner, men var også prosjektleder hos SINTEF da første versjon av styresystemet AIM til det som nå heter Kongsberg Maritime ble utviklet. Han har jobbet med verifikasjon og vurdering av sikkerhetsfunksjoner på de fleste installasjoner tilknyttet oljevirksomheten i Norge, både til havs og til lands. Dette har vært løsninger på havbunn så vel som plattformløsninger, boring, heisespill, fakkellaster og HIPPS-funksjoner. Han har også deltatt i gransking av flere hendelser offshore og av signalanlegget i forbindelse med togulykken ved Åsta i 2000. Onshus har også vært aktiv i å gi innspill til Petroleumstilsynets regelverk, og har utført mange prosjekter i forbindelse med tilsynsaktivitet og oppfølging av forholdene innenfor næringen. Han har deltatt i utvikling av EN-standarder innenfor maskinsikkerhet, og vært leder for en komité innenfor Nordtest som fordelte midler til utvikling av testmetoder for sikkerhetskritiske systemer.

Onshus har også i flere rettssaker vært utnevnt som fagkyndig meddommer og deltatt som ekspertvitne.

Han er rådgiver for SINTEF, og jobber sammen med personell fra SINTEF i utallige forskings og utviklingsoppdrag for industrien.

Onshus har i sin undervisning ved NTNU utnyttet sin industrierfaring både ved å hente inn gjesteforelesere og for å kunne gi relevante prosjekt og hovedoppgaver. Han deltok i opprettelsen av PDS for å utvikle metodikk som passet når en skulle beregne ytelsen til programmerbare sikkerhetssystemer. Dette forumet har eksistert i over 20 år, og samler i dag eksperter fra industri, myndigheter og forskning to ganger i året for å utveksle erfaringer og diskutere løsninger relatert til sikkerhet.

Han var leder for den gruppen som utarbeidet retningslinjen OLF-070 for bruk av IEC61508/11 innenfor Offshore i Norge. I ettertid har han stått i spissen for kursing innenfor teknisk sikkerhet og bruk av denne retningslinjen. Fra 2004 er det avviklet over 20 kurs og frem til 2008 har over 500 personer deltatt i denne opplæringen som fortsatt pågår.

Onshus har deltatt i arbeidet til NFA fra han ble ferdigutdannet, og har blant annet vært representant i kurskomiteen for Offshore Instrumentering fra starten for mer enn 20 år siden og fram til i dag. Han har deltatt som foredragsholder og komitémedlem i utallige kurs og konferanser opp gjennom årene.

I 2002 fikk han IFEAs høyeste utmerkelse for sin innsats i komiteer og som foredragsholder. Fra 1998 til 2004 var han med i NFAs styre og fra 2001 til 2004 var han medlem av Ekspertpanelet i NFA. I 2005 ble han tildelt NFA's ærespris.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Albrechtsen, Eirik; Bråtveit, Magne; Carlsen, Inge; Fylling, Ivar; Hauge, Stein; Haugen, Stein; Hynne, Håkon; Lundteigen, Mary Ann; Moen, Bente Elisabeth; Okstad, Eivind; Onshus, Tor Engebret; Sandvik, P.C.; Øien, Knut. (2011) Deepwater Horizon-ulykken: Årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel. 2011.
 • Hauge, Stein; Johnsen, Stig Ole; Onshus, Tor Engebret. (2009) Uavhengighet av sikkerhetssystemer. 2009. ISBN 9788214044508. SINTEF Rapport (A12626).
 • Hokstad, Per; Håbrekke, Solfrid; Lundteigen, Mary Ann; Onshus, Tor Engebret. (2009) Updated reliability calculations for the NSB-94 system. 2009.
 • Hokstad, Per; Håbrekke, Solfrid; Lundteigen, Mary Ann; Onshus, Tor Engebret. (2009) Use of the PDS Method for Railway Applications. 2009.
 • Hauge, Stein; Onshus, Tor Engebret; Øien, Knut; Grøtan, Tor Olav; Holmstrøm, Sture; Lundteigen, Mary Ann. (2006) STF50 A0611 Uavhengighet av sikkerhetssystemer offshore – status og utfordringer. 2006.
 • Lundteigen, Mary Ann; Johansen, Gorm; Onshus, Tor Engebret; Bjertnes, Anne. (2005) STF90 F05048 Uavhengig 3dje parts verifikasjon av ESD Oseberg Feltsenter - DISCOS to SAS Project. 2005.
 • Aarø, Ragnar; Onshus, Tor Engebret; Lundteigen, Mary Ann; Sæle, Hilde; Berntsen, Hans Jørgen. (2002) STF38 F04415 Evaluation of Kårstø Overpressure protection system. 2002.
 • Johansen, Gorm; Lundteigen, Mary Ann; Onshus, Tor Engebret. (2002) STF72 F02315 Verification of the software-design process for the Al Shaheen Block 5 Field Development. 2002.
 • Lund, Berit Floor; Onshus, Tor Engebret; Hokstad, Per R.; Lundteigen, Mary Ann. (2002) STF72 F01310 Verifikasjon av nye ESD og PSD systemer for brønnstyring Statfjord B. 2002.
 • Berstad, Hans; Holmstrøm, Sture; Onshus, Tor Engebret. (2000) Verifikasjon av sikkerhetssystemene på Snorre B. 2000. SINTEF Rapport.
 • Corneliussen, Kjell; Holmstrøm, Sture; Holand, Per; Onshus, Tor Engebret. (2000) Verifikasjon av Ram Rig. 2000. SINTEF Rapport.
 • Hauge, Stein; Hokstad, Per; Holmstrøm, Sture; Onshus, Tor Engebret. (2000) Tredjeparts verifikasjon av modifisert filosofi for overtrykksbeskyttelse på Kollsnes i henhold til IEC 61508. 2000. SINTEF Rapport.
 • Hauge, Stein; Holmstrøm, Sture; Onshus, Tor Engebret. (2000) A guideline for the design and use of local instrumented safety functions. 2000. SINTEF Rapport.
 • Stavdahl, Øyvind; Berstad, Hans; Onshus, Tor Engebret. (2000) Vurdering av PROFIBUS-PA mot kravene til SIL1/SIL2. 2000. SINTEF Rapport.