Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Mathiassen, Kim; Hanssen, Leif; Hallingstad, Oddvar. (2010) A low cost navigation unit for positioning of personnel after loss of GPS position. Proceedings of the 2010 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation.
  • Rødningsby, Anders; Bar-Shalom, Yaakov; Hallingstad, Oddvar; Glattetre, John. (2008) Multitarget Tracking in the Presence of Wakes. Proceedings of the 11th International Conference on Information Fusion.