Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Grimstad, Bjarne André; Foss, Bjarne Anton. (2015) Daily Production Optimization for Subsea Production Systems: Methods based on mathematical programming and surrogate modelling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2015. ISBN 978-82-326-1206-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (275).