Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

  • Tengesdal, Trym; Brekke, Edmund Førland; Johansen, Tor Arne. (2020) On Collision Risk Assessment for Autonomous Ships Using Scenario-Based MPC. IFAC-PapersOnLine.

Del av bok/rapport