Bakgrunn og aktiviteter

Harald Martens (1946) er professor II ved Institutt for teknisk kybernetikk. Han er medlem i gruppen for Cybernetics in Biomedicine. Martens er utdannet sivilingeniør og har en dr.techn grad i kjemometri  og multivariat kalibrering fra NTNU. Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner