Bakgrunn og aktiviteter

Jon Are Suul har en stilling som Førsteamanuensis II i regulering av maritime kraftomformingssystemer ved Institutt for teknisk kybernetikk, og arbeider også som forsker ved SINTEF Energi. Han har en PhD grad fra NTNUs Institutt for elkraftteknikk og arbeider med modellering, regulering og analyse av kraftelektroniske energiomformingssystemer. 

Informasjon om prosjektoppgaver og undervisning er tilgjengelig på https://www.ntnu.edu/employees/jon.are.suul 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner