Bakgrunn og aktiviteter

Kristoffer jobbar som forskar på software-system for autonome fartøy ved ITK, NTNU. Sjå den engelskspråklege profilen for meir utfyllande informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

  • Mathisen, Siri Holthe; Gryte, Kristoffer; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2016) Non-linear Model Predictive Control for Longitudinal and Lateral Guidance of a Small Fixed-Wing UAV in Precision Deep Stall Landing. AIAA Infotech at Aerospace 2016.

2015

  • Gryte, Kristoffer; Fossen, Thor I.. (2015) High Angle of Attack Landing of an Unmanned Aerial Vehicle. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2015.