Bakgrunn og aktiviteter

Operasjonar med ubemanna fly frå autonom, flytande dockingstasjon

Prosjektet er finansiert av AMOS.

Veileder: Thor I. Fossen

Medveileder: Tor Arne Johansen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gryte, Kristoffer; Hansen, Jakob Mahler; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2017) Robust Navigation of UAV using Inertial Sensors Aided by UWB and RTK GPS. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, AIAA SciTech Forum.
  • Hann, Richard; Wenz, Andreas Wolfgang; Gryte, Kristoffer; Johansen, Tor Arne. (2017) Impact of Atmospheric Icing on UAV Aerodynamic Performance. 2017 Workshop on Research, Education and Development of Unmanned Aerial Systems (RED-UAS).
  • Mathisen, Siri Holthe; Gryte, Kristoffer; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2016) Non-linear Model Predictive Control for Longitudinal and Lateral Guidance of a Small Fixed-Wing UAV in Precision Deep Stall Landing. AIAA Infotech at Aerospace 2016.

Rapport/avhandling

  • Gryte, Kristoffer; Fossen, Thor I.. (2015) High Angle of Attack Landing of an Unmanned Aerial Vehicle. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2015.