Bakgrunn og aktiviteter

Operasjonar med ubemanna fly frå autonom, flytande dockingstasjon

Prosjektet er finansiert av AMOS.

Veileder: Thor I. Fossen

Medveileder: Tor Arne Johansen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Gryte, Kristoffer; Fossen, Thor I.. (2015) High Angle of Attack Landing of an Unmanned Aerial Vehicle. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2015.