Bakgrunn og aktiviteter

Alexey Pavlov er professor i petroleumskybernetikk ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU. Han har MSc grad i anvendt matematikk fra St. Petersburg State University (Russland), doktorgrad i maskinteknikk fra Eindhoven University of Technology (Nederland) og bakgrunn i industriell forskning og utvikling fra Statoil og Ford Motor Co.

Se hans engelske side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011