Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Aldrin, Magne; Volden, Rolf; Westad, Frank. (1991) Brukermanual for prognosesystem for ligningsutfallet. 1991. NR-notat (STAT/10/91).