Administrasjon

Institutt for teknisk kybernetikk

Administrasjon

  • Tove Kristin Blomset Johnsen - kontorsjef (rom D145). Leder for administrativ stab, koordinator teknisk/administrativ stab, administrasjon, strategi, rapportering, instituttlederstøtte, personal og kommunikasjon, bevilgningsøkonomi (regnskap, budsjett, omdisponeringer) og ekstern økonomi.
  • Eva Amdahl - seniorkonsulent (rom D147). Bestiller, fakturabehandling, romansvarlig (kontor), biblioteket, publikasjoner, ph.d.-avslutninger, forefallende studentekspedisjon.
  • Janne Karin Hagen - førstekonsulent (rom D149). Ephorte/postmottak/arkiv, refusjoner, studiesaker mm.
  • Lill Hege Pedersen - førstekonsulent (rom D144). Betjening av resepsjon, prosjekt og masteroppgaver, ID-kort og nøkkelrekvisisjoner, Emner på Nett, sensoroppnevning.
  • Linda Belsvik Johansen - konsulent (rom D143). Medarbeider i studiesaker mm.