Bakgrunn og aktiviteter

Amund Skavhaug, født 1965, har jobbet med industrielle, innvevde og sanntids datasystemer siden studiedagene ved NTH på 80-tallet. Den indre drivkraften er å «Bidra til utvikling av andre mennesker, næringsliv og samfunnet generelt».

Han har i det siste tiåret arbeidet både akademisk og industrielt med «Remote Presence» systemer, særlig mot vind-energi-bransjen, industrielle (trådløse) nettverkssystemer samt helse og trygghets-systemer i hjemmet. Hovedfokus nå er muligheter og utfordringer innen Industri 4.0

 

Skavhaug startet som forsker i Sintef i 1996, senere som  rådgiver og på prosjektbasis.

Han var ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTNU fra 1998-2016 med fagområde innvevde- og sanntids datasystemer. Der var han med som en av de første i «Grynderstart», forløperen til «Start» ved NTNU, og har siden deltatt i en rekke firmaetableringer. Senest Norsk Automatisering as (2009) og eMip as (2015), hvor han fortsatt jobber deltid som CEO/CTO.

Han har veiledet mer enn 10 Ph.d. og over 160 master-kandidater ved NTNU, og hatt ansvar for utvikling av og undervisning i titalls fag og laboratorier på master og Ph.d. nivå.

Han deltar/har deltatt i en rekke EU prosjekt, senest TACLE (tidsanalyser basert på kode), R5-cop (robotikk og innvevde systemer), Leanwind (fjern-operasjon i vind-energi til havs) og Destination Rail (målinger på skinner og penser, trådløs overføring).

Han deltar/har deltatt/ledet en rekke prosjekter på nasjonalt og regionalt plan sammen med en rekke aktører innen forskningsinstitusjoner og næringsliv. Bla NFR BIA EMIP (fjern-operasjon), NCEI «Rosetta Tranceiver»,

Han deltok, og ledet etter hvert StatoilHydros (sub)prosjekt på trådløs kommunikasjon i 2007-2008.

Han leder for tiden European Space Agency (ESA) prosjektet «ISSN – Intelligent Satellite and Sensor Network»

Skavhaug er svært aktiv i internasjonale organisasjoner, og har bla vært General Sekretær/ Treasurer i Euromicro i en årrekke, co-chair i ERCIM arbeidsgruppen for pålitelige innvevde systemer, deltar i en rekke arbeidsgrupper innen EWICS TC7, og sitter i programkomiteer for en rekke internasjonale konferanser innen bla data SW, HW, nettverksteknologi og sikkerhet innen datasystemer. Han har arrangert/bidratt til å arrangere et stort antall konferanser og workshops internasjonalt. Nylig var han GC og PC ved, og arrangerte Safecomp 2016 i Trondheim. (www. Safecomp.org)

 

Skavhaug er sivilingeniør fra NTH og  fikk sin doktorgrad i teknisk kybernetikk i 1997 ved NTNU, med avhandlingens tittel «A holistic approach to development of dependable industrial SCADA systems – With emphasis on cost effectiveness».

Han har siden 2016 vært professor i innvevde datasystemer innen mekatronikk ved MTP – NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner