Teknisk ansatte

Institutt for teknisk kybernetikk

Teknisk ansatte

 • Stefano Bertelli er overingeniør ved ITK ved komponentlager og elektronikkverksted. Ansvarsområde: digitalisering bilder/video, helikopter, micropc, navigering og fartøystyring, robotlab, eurobot, sanntidssystemer - VxWorks, PC/kontrollere I/O osv.
 • Knut Reklev er overingeniør med ansvar for laboratorier, koordinering av vitenskapelig assistenter og studentassistenter, drift av fag osv. Er instituttets webmaster og HMS-koordinator.
 • Rune Mellingseter er avdelingsingeniør med oppgaver innen automatiseringsteknikk. Ansvarlig for følgende lab'er: Strømningsmåling, Helikopterlab, Fieldbus foundation, Profibus, AIM-2000, HIMA og ABB etc. Utfører i tillegg diverse vedlikeholdsarbeid samt betjening av komponentlager. Ansvarlig for instituttets automatikerlærling.
 • Pål Kvaløy er ansatt som avdelingsingeniør med oppgaver innen UAV-lab og annet teknisk arbeid på instituttet.
 • Kristian Strøm er ansatt som avdelingsingeniør med hovedansvar for laboratoriene på bachelorstudiet.
 • Patrick Christian Bösch er avdelingsingeniør på APT-prosjektet.
 • Åsmund Stavdahl er ansatt som avdelingsingeniør med oppgaver innen drift av studentlaboratorier.
 • Bjarne Forfot er automatikerlærling ved elektronikkverkstedet.
 • Håkon Aaker Wanvik er automatikerlærling ved elektronikkverkstedet.

IT-drift:

 • Gunnar Aske er overingeniør ved instituttet, jobber med IT og er primær kontaktperson.
 • Jan Leistad er avdelingsingeniør ved instituttet og jobber med IT og har ansvar for innkjøp av datautstyr.
 • Henning Romundstad Sæbø er IKT-lærling.

Mekanisk verksted:

I kjelleren under inst. kontor, D 051

 • Terje Haugen er verksmester ved mekanisk verksted. Mekanisk verksted blir bl.a. brukt til prototyp bygging ved prosjekt- og diplom-arbeider, samt det meste av mekaniske tilpasninger for utstyr/lab etc.
 • Glenn Angell er ansatt som ingeniør ved verkstedet.
 • Johannes Glein er lærling ved mekanisk verksted.