Bakgrunn og aktiviteter

MSc. i teknisk kybernetikk, juni 2013. Ph.D. i teknisk kybernetikk, mars 2017.

Postdoktor ved institutt for teknisk kybernetikk fra april 2017.
Abeidsoppgavene omfatter utvikling av en open source navigasjons software toolbox basert på MATLAB og kodegenerering for sanntidsapplikasjoner.


Veileder: Professor Tor Arne Johansen.
Veileder: Professor Thor I. Fossen

Arbeidspakken er finansiert av Forskningsrådet via FRINATEK-prosjektet Multi-stage global sensor fusion for navigation using nonlinear observers and eXogenous Kalman filter og er affiliert med Senter for autonome marine operasjoner og systemer (AMOS)