Bakgrunn og aktiviteter

Professor i marine kybernetikk fra august 2009. Forskningsprosjekt: Arktisk Dynamisk Posisjonering; Autonome ismonitoreringssystem; Marine kraftstyringssystem.

Professorat i marin kybernetikk

Roger Skjetne er ansatt i et professorat ved NTNU under den maritime kunnskapshub'en. Skjetne vil forske innen flere områder. Det første er automatisk posisjonering av marine fartøyer, herunder "Arktisk DP: Sikker og miljøvennlig dynamisk posisjonering av marine fartøy i et arktisk miljø" og "feiltolerant og miljøvennlig design av dynamiske posisjonerings- og kraftstyringssystemer", altså å utvikle sikre og energioptimale systemer for å få skip til å ligge i ro selv under påvirkning av vind, strøm, bølger, og ulike istilstander. Dette er viktig for bl.a. supplyskip og drillrigger som vil jobbe på store dyp i arktiske områder.

Det andre feltet er styring av elektriske kraftsystemer om bord i skip, herunder såkalte Power Management og Energy Management systemer. Dette er viktig for å oppnå sikre og miljørobuste elektriske kraftsystemer ombord på marine fartøy.

Det tredje området er bevegelsesstyring av marine fartøyer, både styring av enkeltstående fartøyer og av formasjoner av fartøyer. Eksempler er automatisk styring av flere ubemannede undervannsfarkoster og hvordan de forholder seg til hverandre når de kartlegger sjøbunnen, i koordinert bevegelse med et overflatefartøy, eller styring av formasjoner av ubemannede fly som driver miljø- og isovervåkning i nordområdene.

Professoratet er sponset av Kongsberg Maritime, og er en del av Global Maritime Knowledge Hub. Hensikten med Hub’en er å koble næringsliv og forskningsinstitusjoner for å styrke Norges internasjonale konkurransekraft. Hub’en holder på å opprette 20-30 professorater innen ulike fagfelt som er viktig for den maritime næringen.

 

”Hvis du hovedsaklig er interessert i å få en god jobb, går du ut i industrien som siv.ing. Men hvis du vil være delaktig i teknologiutvikling og være en trendsetter, bør du ta doktorgrad,” sier Skjetne.

”For meg er det artige at jobben er å utvikle kunnskap, ny kunnskap er jobben min. I industrien utvikler og leverer du produkter og tjenester,” sier Skjetne.

 

Forskningsområder:

 • Autonome reguleringssystemer for marine fartøyer under påvirkning av ulike miljølaster
 • Dynamiske posisjoneringssystemer (DP control systems.)
 • El-kraft styringssystemer for maritime elektriske kraft og propulsjonssystemer.
 • Arktisk teknologi og marine operasjoner.
 • Bevegelsesstyring av bemanna og ubemanna maritime farkoster.
 • Formasjonsstyring av bemanna og ubemanna maritime farkoster.
 • "Hardware-In-the-Loop" simulering.
 • Hybrid eksperiment- og simuleringsbasert modelltesting.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Candeloro, Mauro; Valle, Eirik; Rejani Miyazaki, Michel; Skjetne, Roger; Ludvigsen, Martin; Sørensen, Asgeir Johan. (2015) HMD as a new Tool for Telepresence in Underwater Operations and Closed-Loop Control of ROVs. OCEANS'15 MTS/IEEE Washington, Washington DC, 19-22 October, 2015.
 • Skjetne, Roger; Kjerstad, Øivind Kåre. (2013) Recursive nullspace-based control allocation with strict prioritization for marine craft. Proceedings of the 9th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2013).
 • Haugen, Joakim; Imsland, Lars Struen; Løset, Sveinung; Skjetne, Roger. (2011) Ice Observer System for Ice Management Operations. Proceedings of the Twenty-First (2011) International Offshore and Polar Engineering Conference.

Rapport/avhandling

 • Skjetne, Roger. (2005) The Maneuvering Problem. 2005. ISBN 82-471-6861-8.
 • Skjetne, Roger. (2004) Set-stability for nonlinear systems. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2004.
 • Skjetne, Roger; Sørensen, Asgeir Johan. (2004) Computer-based systems on ships and offshore vessels: The Software Problem ++. 2004.

Andre

 • Skjetne, Roger. (2015) Determining ice loads for OSVs. 6th Annual seminar on Design and Operation of OSVs for Ice and Cold Climates . Lloyd’s Maritime Academy; London. 2015-11-30 - 2015-12-01.
 • Skjetne, Roger. (2013) Designing for effective stationkeeping in ice. The 9th Annual Arctic Shipping Forum (ASF 2013) . Arctic Shipping Forum; Helsinki. 2013-04-23 - 2013-04-26.
 • Skjetne, Roger. (2012) Designing for effective stationkeeping in ice. 8th Annual Arctic Shipping Forum (ASF 2012) . ASF; Helsinki. 2012-04-24 - 2012-04-27.
 • Skjetne, Roger. (2012) Designing for effective stationkeeping in ice. 3rd annual seminar on OSVs in ice and cold climate . Lloyd’s Maritime Academy; London. 2012-11-20 - 2012-11-21.
 • Skjetne, Roger. (2011) Control strategies for stationkeeping in ice. Statoil Research Summit 2011, Arctic Marine Operations . Statoil; Rotvoll, Trondheim. 2011-09-26 - 2011-09-28.
 • Egeland, Olav; Johansen, Tor Arne; Sørensen, Asgeir Johan; Skjetne, Roger. (2006) METHOD AND SYSTEM FOR TESTING A CONTROL SYSTEM FOR A MARINE PETROLEUM PROCESS PLANT.
 • Skjetne, Roger; Johansen, Tor Arne; Sørensen, Asgeir Johan. (2006) A METHOD AND A SYSTEM FOR TESTING OF A POWER MANAGEMENT SYSTEM OF A MARINE VESSEL.
 • Johansen, Tor Arne; Skjetne, Roger; Sørensen, Asgeir Johan. (2005) METHOD FOR TESTING OF A COMBINED DYNAMIC POSITIONING AND POWER MANAGEMENT SYSTEM.
 • Johansen, Tor Arne; Sørensen, Asgeir Johan; Skjetne, Roger. (2005) TEST METHOD AND SYSTEM FOR DYNAMIC POSITIONING SYSTEMS.
 • Skjetne, Roger; Shim, Hyungbo. (2001) A systematic nonlinear observer design for a class of Euler-Lagrange systems. 9th Mediterranean Conference on Control and Automation . [Mangler data]; Dubrovnik. 2001-06-29.