Videreutdanning for deg som jobber i skolen

Smilende mannlig lærer
Foto: Mostphotoes

Videreutdanning for deg som jobber i skolen

Videreutdanning for deg som jobber i skolen

Ønsker du å utvikle deg som lærer? Gå dypere inn i faget ditt, få undervisningskompetanse i ett nytt fag eller lære nye undervisningsmetoder?

NTNU er blant de største tilbyderne av etter- og videreutdanning for lærere, rådgivere, veiledere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet. Uansett hva din motivasjon er, har vi videreutdanningen for deg som vil utvikle deg VIDERE som lærer!

Våre studietilbud:

Våre studietilbud:

Studietilbud for skole og utdanning

Engelsk og spansk
Fag Undervisningsform
Engelsk 1 for 1.-7. trinn Samlingsbasert
Engelsk 2 for 1.-7. trinn Samlingsbasert
Engelsk 1 for 5.-10. trinn Samlingsbasert
Engelsk 2 for 5.-10. trinn Samlingsbasert
Engelsk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk 2 for 8.-13. trinn Nettstudium
Engelsk (Take Credit!) Nettstudium
Flerspråklighet i engelskfaget Nettstudium
Spansk 1 for 8.-13. trinn Nettstudium
Praktisk-estetiske fag
Fag Undervisningsform
Kunst og håndverk 1 for 1.-7. trinn Samlingsbasert
Kunst og håndverk 1 for 5.-10. trinn Samlingsbasert
Musikk 1 for 1.-7. trinn Samlingsbasert
Musikk 1 for 5.-10. trinn Samlingsbasert
IKT
Fag Undervisningsform
IKT i læring (MOOC) Nettstudium
Digitalisering og programmering for yrkesfag Nettstudium
Programmering for 8.-13. trinn Nettstudium
Ledelse, rådgivning og veiledning
Fag Undervisningsform
Ledelse og digitalisering Samlinger og nett
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Samlinger og nett
Psykososialt arbeid med barn og unge Samlinger og nett
Rektorutdanningen Samlinger og nett
Relasjonsbasert klasseledelse Samlinger og nett
Rådgivning 1 Samlinger og nett
Rådgivning 2  Samlinger og nett
Skolerettet veiledningspedagogikk Samlinger og nett
Styrkebaserte læringsfellesskap  Samlingsbasert
Master i rådgivning for barn og ungdom Samlinger og nett
Realfag
Fag Undervisningsform
Fysikk 1 for 8.-13. trinn Samlinger og nett
Fysikk 2 for 8.-13. trinn (tilbys ikke 2023/2024) Samlinger og nett
Kjemi 1 for 8.-13. trinn (tilbys ikke 2023/2024) Samlinger og nett
Kjemi 2 for 8.-13. trinn Samlinger og nett
Naturfag 1 for 5.-10. trinn  Samlingsbasert
Naturfag 1 for 8.-13. trinn (tilbys ikke 2023/2024) Samlinger og nett
Naturfag 2 for 8.-13. trinn Samlinger og nett
Teknologi og forskningslære Samlingsbasert
Spesialpedagogikk
Fag Undervisningsform
Spesialpedagogikk 1 for 1.-10. trinn Samlingsbasert
Erfaringsbasert master i pedagogikk for lærere Samlingsbasert
Masterprogram
Fag Undervisningsform
Fagdidaktikk Samlingsbasert
Pedagogikk for lærere Samlingsbasert
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Samlingsbasert
Skoleutvikling og utdanningsledelse Samlingsbasert
Spesialpedagogikk Samlinger og nett

Videreutdanning søker du i perioden 1. februar til 1. mars

Videreutdanning søker du i perioden 1. februar til 1. mars

Du kan søke studietilbud som står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2023/2024 i perioden 1. februar til 1. mars. Du kan også søke støtte til å ta annen utdanning gjennom vikar- eller stipendordningen i samme periode.  

Kompetanse for kvalitet (Kfk)

Du kan søke om finansiering til alle NTNUs utdanningstilbud, både studietilbud som er oppført i Udirs studiekatalog og alle andre utdanningstilbud for skolesektoren som tilbys av NTNU. Dersom du ønsker å ta et annet studietilbud enn tilbudene som er oppført i Udirs studiekatalog, velger du «Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud» i Udirs søkeportal. Andre studietilbud gir rett til de samme betingelsene som tilbudene i studiekatalogen. Du kan også søke om støtte til studietilbud som inngår i en mastergrad, men du kan ikke søke om støtte for mer enn ett år av gangen. Søknaden må anbefales av din rektor og godkjennes av din skoleeier.

Det finnes to ulike finansieringsordninger innenfor KFK-strategien: vikarordningen eller stipendordningen (udir.no). Før du søker må du selv ta stilling til, samt avklare med din arbeidsgiver, hvilken av de to ordningene som passer best for deg og for din skole.

Alle må registrere søknad på Udirs nettsider (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars.

Søknaden må sendes i samråd med din arbeidsgiver. Etter at du har søkt skal søknaden behandles av skoleeier. Dette betyr at skoleeier enten godkjenner eller avslår søknaden, og at godkjente søknader rangeres. Hvis søknaden godkjennes av skoleeier er det deretter Utdanningsdirektoratet som i siste instans godkjenner eller avslår søknaden.

Videre søknadsprosedyre er avhengig av om studietilbudet står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog (udir.no) eller ikke.

Studier i Utdanningsdirektoratets studiekatalog

Dersom du søker et studium i Utdanningsdirektoratets studiekatalog og søknaden din blir godkjent av Udir, vil NTNU kontakte deg og be om at du registrerer personopplysninger og laster opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene for studiet. Opptakskrav er definert på studietilbudets nettside. Hvis du er usikker på om du fyller opptakskravet anbefaler vi deg å ta kontakt med oss før du søker på tilbudet.

Andre studietilbud

Dersom du søker studier som ikke står oppført i Utdanningsdirektoratets studiekatalog, må du i tillegg søke om studieplass ved NTNU. Det gjøres via nettsiden til studiet innen gjeldende søknadsfrist. Du må også sende dokumentasjon på at du fyller opptakskravene til NTNU. Opptakskrav er definert på studietilbudets nettside. Hvis du ikke ønsker å søke Utdanningsdirektoratet om vikar- eller stipendordning kan du for Andre studietilbud også søke kun direkte til NTNU hvis du ønsker det.

1. februar: Udirs søkeportal åpner

1. mars: Søknadsfrist

15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier. Deretter starter NTNU opptaksprosessen til studiene, og du som har fått innvilget finansiering til tilbud i Udirs studiekatalog vil bli kontaktet per e-post for å registrere dine personopplysninger og laste opp dokumentasjon på at du fyller opptakskravene. 

31. mai: Frist for NTNU til å foreta opptak på tilbud i Udirs studiekatalog. Innen denne datoen vil du som har fått innvilget finansiering til Udirs studiekatalogtilbud få beskjed om du har fått opptak til studiet eller ikke.

Merk: Deltakere som har fått innvilget finansiering til "Andre studietilbud"; altså tilbud som ikke står i Udirs studiekatalog må i tillegg søke om opptak direkte til NTNU via våre nettsider. Se studiets nettside for søknadsfrist. Søknad om opptak til NTNU vil bli behandlet etter søknadsfristen til studiet.

Kompetanse for kvalitet er navnet på den statlige satsningen for videreutdanning av lærere. Satsningen innebærer at ansatte i skolen kan søke Utdanningsdirektoratet (Udir) om støtte til å ta videreutdanning fram mot 2025.

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev

 

10 ting du bør vite om

10 ting du bør vite om videreutdanning for lærere

Tips til hvordan du kan studere nøyaktig det du ønsker og andre ting du kanskje ikke visste.

Blogg - Skoleledere tilbake til skolebenken

Skoleledere tilbake til skolebenken

Som resten av samfunnet, må også skolen endre seg for å følge med i timen.

Kunnskap om programmering løfter undervisningen

Blogg: Konspirasjonsteorier på ramme alvor

Blogg: Take Credit - et heldigitalisert studium

Kontakt

Kontakt

Ikon av telefon og brev. Grafikk.

NTNU VIDERE      

  

Meld deg på nyhetsbrev